Wallax avløpsrenseanlegg gir deg en enklere hverdag, beskytter dyrebare drikkevannskilder og vassdrag og gir økt verdi på bolig eller fritidsbolig

Minirenseanlegg
Wallax minirenseanlegg mindre enn 50pe. For bolig og hytte av alle størrelser og rensekrav.
Store anlegg
Wallax avløpsrenseanlegg tilpasses enkelt dine planer for boligområder, hyttefelt, turistbedrifter og institusjoner – fra 50 til 1200 pe.
Service
Wallax as har et landsdekkende servicenett for alle sine renseanlegg. Våre serviceteknikere har høy kompetanse og lang erfaring for drift og vedlikehold.
Odørfelle

Vi hjelper deg med uønsket lukt fra biologiske toaletter, slamavskillere, fettutskillere og renseanlegg.