Minirenseanlegg

Wallax minirenseanlegg – produsert i GAP (Glassfiber armert polyester) – for rensing av avløpsvann fra både svart (WC) og gråvann (alt annet fra bolig og hytte).

Wallax minirenseanlegg er konstruert for å klare varierende belastning som bl.a. fra hytter.

Anleggene er testet og godkjent og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg.

Mekaniske/kjemiske anlegg, rensegrad 90/70 (kl.3 og 3F)

Wallax minirenseanlegg består av en tank ferdig for nedgraving. Anlegget bruker ikke strøm, men drives av avløpsvannet. Ettersom anlegget ikke bruker strøm og at det er 15 års totalgaranti gir meget forutsigbare og lave driftskostnader.

Mekaniske/kjemisk minirenseanlegg, rensegrad 90/90 (kl.1.)

Wallax minirenseanlegg 90/90 består av en tank + en liten pumpestasjon ferdig for nedgraving. Anlegget har lave strømkostnader med en pumpe på kun 450W installert, 15 års totalgaranti inkl. pumpe og automatikk. Fordelene til Wallax minirenseanlegg gir meget forutsigbare og lave driftskostnader.

Wallax minirenseanlegg 90/90 benyttes i sårbare områder hvor rensekravene er spesielt strenge. Anlegget sikrer reduksjon av både totalfosfor og organisk materiale. I tillegg får man et restutslipp med badevannskvalitet (<1000TKB).

Anleggene er testet og godkjent og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg.

Felles for alle Wallax minirenseanlegg 90/70 og 90/90.

 • 15 års totalgaranti.
 • Meget lang levetid, tilsvarende øvrige ledningsnett.
 • Lave og forutsigbare driftskostnader.
 • Tåler klor, kaffegrut, sterke syrer og baser, skurekluter, etc.
 • Stabile renseresultater.
 • Klarer varierende bruk. (f.eks. som fra hytter).
 •  Ingen avanserte elektronikksystem som PLS eller tilsvarende.
 •  Alle røranslutninger kommer ferdig med muffer montert.
 • Ingen krav til overbygg eller el-installasjon for lys og varme.
 • Testet og godkjent i henhold til NS EN 12566-3.
 • Står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg.

Kontakt oss for mer informasjon og et uforpliktende pristilbud. Vi ser frem til å høre fra deg.