Minirenseanlegg

Wallax minirenseanlegg er prefabrikkerte glassfibertanker for rensing av avløpsvann fra både toalett, kjøkken, vaskemaskin, dusj og vaskevann. Anlegget er det eneste i sin klasse som renser kjemisk i første ledd for fjerning av fosfor, som er stor fordel da dette er den viktigste parameteret i fjerne innen avløpsrensing.

Anleggene er testet og godkjent av SINTEF og står på liste for godkjente minirenseanlegg. Anleggene tåler varierende belastning. Alt avløp renses – både svartvann og gråvann.

Mekanisk/kjemisk anlegg, rensegrad 90/70

Renseanlegget består kun av en glassfibertank ferdig for nedgraving med inn- og utløpsrør. Anlegget er mekanisk/kjemisk hvor selve det mekaniske styres av høyde og nivå forskjell på avløpsvannet som betyr at anlegget ikke har behov for strøm.

Mekanisk/kjemisk anlegg med biologisk etterpolering, rensegrad 90/90

For sårbare områder, der kravene til rensing av avløpsvann er spesielt strenge er renseanlegg med etterpolering det beste alternativet. Etterpolering fjerner og tilfredsstiller de strengeste rensekravene (restverdier på bakterier <1000 TBK). Anlegg med etterpolering begrenser seg kun til en pumpe, og har ikke behov for varmluftpumpe.

 • Alle røranslutninger kommer ferdig med muffer montert
 • Ingen krav til overbygg
 • Ingen krav til el-installasjon for lys, varme etc
 • Landsdekkende servicenett
 • Tåler varierende bruk
 • 15 års totalgaranti
 • Meget lang levetid som tilsvarer øvrige rørnett
 • Stabile renseresultater ved normalt avløpsvann
 • Enkel automatikk, ingen avansert elektronikksystem type PLS
 • Lave driftsomkostninger
 • Tåler husholdningsprodukter som klorin, kaffegrut etc

Våre minirenseanlegg er testet og godkjent i henhold til NS-EN 12566-3, og tilfredsstiller forurensingsforskriften. Anleggene er testet på SP Technical Research Institute of Sweden.

Kontakt oss for mer informasjon og et uforpliktende pristilbud i dag. Vi hører i fra deg.