Store anlegg

Wallax avløpsrenseanlegg tilpasses enkelt dine planer for boligområder, hyttefelt, turistbedrifter og institusjoner – fra 50 til 1200 pe.

Wallax prefabrikerte løsninger for anlegg fra 50 til 1200 pe tilpasses i hvert enkelt tilfelle utbyggers behov. Felles for anleggene er at alle tanker leveres klare for nedgraving, samt at muffer for tilkobling av rør er ferdig montert.

Våre tilbud inkluderer alle nødvendige befaringer og møter, samt dimensjoneringsgrunnlag og tegninger. Vi har lang erfaring med hensyn til tekniske løsninger som plassering, ledningstrasé, utslipp til resipient etc.

Rett dimensjonering garanteres ut fra oppgitte data. Vi har landsdekkende service som også omfatter rapportering til offentlige myndigheter.

Be om uforpliktende forslag på tilpasset løsning.