Wallax Mini – minirenseanlegg

Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensningskilde som belaster våre sårbare vassdrag og drikkevannskilder. Dette er et problem da hele 15%* av alle hus og fritidsboliger i Norge er uten tilkobling til offentlig avløpsnett.

Et minirenseanlegg fra Wallax gir deg samme trygghet som om du var koblet opp til det kommunale nettet og er tilpasset avløpsbehovet for en til flere boenheter, noe som gjør det velegnet for hytter og hus utenfor kommunalt nett.

*SSB, 2019

Bli oppringt av Wallax

Innlagt vann i huset eller på hytta med eget minirenseanlegg

For mange er det svært kostbart å knytte seg til det kommunale nettet, og drømmen om innlagt vann på hytta eller huset på den litt avsidesliggende tomta forblir nettopp det – en drøm.

Heldigvis finnes det løsninger. Med et minirenseanlegg fra Wallax møter du alle utslippskrav for avløpsvann med eget anlegg.

Vi leverer kjemiske anlegg som fungerer svært godt, også ved varierende belastning. Dette betyr at anlegget tåler varierende belastning da renseprosessen ikke er avhengig av jevn bruk, noe som gjør det gunstig også for hyttebruk.

Du kan lese mer om hvordan kjemiske anlegg virker her >

Wallax minirenseanlegg består av en tank ferdig for nedgraving. Anlegget bruker ikke strøm, men drives av avløpsvannet. Dette gir deg svært forutsigbare og lave driftskostnader, hele året igjennom.

Alle våre anlegg er testet og godkjent av SINTEF i henhold til NS-EN 12566-3.

Grunnprosessen er lik for alle våre anlegg, uansett størrelse og type. Du kan lese mer om hvordan prosessen er her >

Wallax minirenseanlegg tank

Med et anlegg fra Wallax får du

  • enkel og rimelig installasjon
  • rimelig drift
  • tåler hverdagens bruk
  • 15 års garanti
  • landsdekkende servicenett
  • service på helårsbolig tre ganger pr år

Ingen krav til overbygg eller el-installasjon for lys og varme.

Les enda mer om hvorfor du bør velge minirenseanlegg fra Wallax her!

Se hvordan våre renseanlegg fungerer