Om Wallax

Wallax AS er et ingeniørfirma som tilbyr kvalitetsprodukter innen avløpsrensing med inntil 15 års totalgaranti. I mer enn 30 år har vi bidratt til et bedre miljø gjennom rensing av avløpsvann fra spredt bebyggelse. Vi har som mål å levere totalkvalitet i alle ledd fra utarbeidelse av tilbud til levering av produkt.

Innen avløpsrensing utarbeider vi dimensjoneringsgrunnlag og tegninger for alle krav og løsninger.

Våre renseanlegg er prefabrikkerte løsninger hvor vi tilbyr produkter etter dine behov og størrelse for både boliger, fritidshus, institusjoner og turistbedrifter.

Renseanleggene er spesielt beregnet for varierende belastning (fritidsboliger) siden vi benytter kjemisk rensing i første ledd. Vi fjerner fosfor i første trinn som er den viktigste parameteren å fjerne.

Dette gjør at man hindrer oppblomstring av alger. For at anleggene skal fungere har vi ikke behov for næring (bakteriekultur) for rensing av avløpsvannet.

Wallax avløpsrenseanlegg gir deg en enklere hverdag, beskytter dyrebare drikkevannskilder og vassdrag og gir økt verdi på bolig eller fritidsbolig.

Wallax AS har kontor på Rud i Bærum og lager på Skui.