Service

Hvert år gjennomfører våre serviceteknikere kontroll av alle anlegg to eller tre ganger – uten at kundene våre merker noe til det. Vi utfører service etter avtale, inkludert all pålagt rapportering til kommunen og direkte melding til kunden med beskjed om at alt er gjort etter endt kontroll.

Med over 30 års erfaring i bransjen er vi et trygt valg med vår sikre leveranse og bunnsolide service!

Landsdekkende servicenett

Wallax as har et landsdekkende servicenett for alle sine avløpsrenseanlegg. Våre serviceteknikkere har høy kompetanse og lang erfaring for drift- og vedlikehold. .

Lovpålagt kontroll

Alle renseanlegg må gjennomgå årlige kontroller, det er lovpålagt gjennom Forurensningsforskriften. Dette gjøres for å sørge for at utløpsvannet som kommer ut av renseanlegget ikke forurenser drikkevannskilder, grunnvann eller vassdrag. Vi opprettholder kommunens krav om årlige kontroller og rapporterer direkte til dem for våre kunder.

For å sikre at anlegget svarer til alle forskrifter, har vi lagt inn to kontroller med service på alle hytteanlegg og tre kontroller på eneboliger.

Hva sjekker vi?

Under en anleggskontroll måler vi slamnivået med et elektronisk slamlodd. Vi måler pH-verdien og fosfat-fosfor-nivået. I tillegg gjennomfører vi en visuell kontroll av utløpsvannet og fyller på med de kjemikaliene du trenger for at anlegget skal fungere optimalt. Vi ser også til at alt er som det skal med pumpe og pumpestasjonen før vi drar videre.

Det er ikke behov for at eier er til stede under kontrollen. Vi sender skjema med oversikt over resultater og eventuelle bemerkninger på e-post rett etter vårt besøk.

Serviceintervall

Wallax’ serviceavtale har flere serviceintervaller per år, hvor mange avhenger av anleggets størrelse.

  • Bolig – 3 servicebesøk pr år.
  • Fritidsbolig – 2 servicebesøk pr år.
  • Store anlegg (fra 50pe og oppover) – etter behov.

Vår kompetanse er din trygghet – bli bedre kjent med oss her!