Ord og uttrykk

Ord og uttrykk

Viktige ord og uttrykk For de aller fleste er rens av avløpsvann et relativt ukjent område, og vi skjønner at det er mange ord og uttrykk som kan føles både fremmede og uforståelige. Derofr har vi laget denne lille oversikten over de vanligste benevnelsene som vi vet...

Pålegg om rens av avløpsvann

Pålegg om rens av avløpsvann

Krav til rensing av avløpsvann har endret seg over tid, og for noen fører dette til at man rett og slett må ta noen grep. Et pålegg om oppgradering av eksisterende løsning fra kommunen kan føles både overveldende og voldsomt, men fortvil ikke – vi har laget en...

Hvordan virker et kjemisk anlegg?

Hvordan virker et kjemisk anlegg?

Kjemiske anlegg fungerer ved varierende belastning, men en klar forutsetning er at anlegget har en dosering av kjemikalier som til enhver tid står i forhold til innkommende avløpsvann. Kjemikaliene på mindre avløpsanlegg er tilsvarende de som benyttes på renseanlegg...