Drift og service av Wallax renseanlegg

For å opprettholde tilfredsstillende og stabil drift av renseanlegget innebærer det jevnlig service. Wallax har 8 servicemedarbeidere som utfører service og kontroll på Wallax renseanlegg per dags dato. Vi har servicefolk basert fra nord til sør i landet.

Hvor ofte anlegget skal kontrolleres og utføres service på bestemmes av hvordan anlegget benyttes. Dette varierer mellom 2 til 6 servicebesøk i løpet av året, men vanligvis har vi avtaler på 3 servicebesøk i året på anlegg til bolig, 2 på anlegg til fritidsbolig og for større anlegg fra 50 pe og oppover har vi mellom 4 til 6 servicebesøk i året.

Ved lavere besøksfrekvens gis det dispensasjon, som for eksempel om vinteren på Sørlandet

Hva utføres på et servicebesøk?

Når det utføres service sjekkes vannet som slippes ut, fellingsmiddel og slamnivå blir sjekket og overflater hvor vannet slippes ut renses ved behov.

Det første som gjøres er at det tas en renseprøve. Prøven analyseres for rensegrad av fosfor og turbiditet. Prøvene til store anlegg sendes inn til et akkreditert laboratorium for å få et enda mer nøyaktig svar på hvor godt vannet er renset.

Tanken som inneholder fellingsmiddel blir fylt opp og det sjekkes at doseringen av fellingsmiddel er riktig. Dersom det har oppstått et avvik i rensegrad, justeres doseringen, enten opp eller ned.

Ved hjelp av et elektronisk slamlodd måles slamnivået i anlegget. Dersom anlegget nærmer seg fullt noteres dette i rapporten, dette sikrer at anleggseier kan bestille tømming av anlegget når det er behov for det. Dette sparer ressurser ettersom tømmingen blir gjort etter behov.

Til slutt vaskes overflatene der vannet renner og blander seg. Slik unngås ikke ønskelig lukt og prosessene opprettholdes slik at de fungerer som de skal.

Rapportering

Etter hver service rapporteres alt inn på et digitalt system. Anleggseier og servicesjef i Wallax får en kopi slik at eventuelle avvik eller tiltak kan følges opp. Wallax benytter dette systemet aktivt som et kvalitetssikringssystem. Hver eneste service sjekkes og saken lukkes ikke før alt er i orden. Slik sørger vi for at anlegget renser problemfritt.

Hvert år rapporteres alle testverdier og driftsrapporter av alle renseanlegg inn til kommunene slik at de får oversikt og det som kreves følges opp.