Drift og service av Wallax renseanlegg

For å opprettholde tilfredsstillende og stabil drift av renseanlegget innebærer det jevnlig service. Wallax har 8 servicemedarbeidere som utfører service og kontroll på Wallax renseanlegg per dags dato. Vi har servicefolk basert fra nord til sør i landet.

Hvor ofte anlegget skal kontrolleres og utføres service på bestemmes av hvordan anlegget benyttes. Dette varierer mellom 2 til 6 servicebesøk i løpet av året, men vanligvis har vi avtaler på 3 servicebesøk i året på anlegg til bolig, 2 på anlegg til fritidsbolig og for større anlegg fra 50 pe og oppover har vi mellom 4 til 6 servicebesøk i året.

Ved lavere besøksfrekvens gis det dispensasjon, som for eksempel om vinteren på Sørlandet

Hva utføres på et servicebesøk?

Når det utføres service sjekkes vannet som slippes ut, fellingsmiddel og slamnivå blir sjekket og overflater hvor vannet slippes ut renses ved behov.

Det første som gjøres er at det tas en renseprøve. Prøven analyseres for rensegrad av fosfor og turbiditet. Prøvene til store anlegg sendes inn til et akkreditert laboratorium for å få et enda mer nøyaktig svar på hvor godt vannet er renset.

Tanken som inneholder fellingsmiddel blir fylt opp og det sjekkes at doseringen av fellingsmiddel er riktig. Dersom det har oppstått et avvik i rensegrad, justeres doseringen, enten opp eller ned.

Ved hjelp av et elektronisk slamlodd måles slamnivået i anlegget. Dersom anlegget nærmer seg fullt noteres dette i rapporten, dette sikrer at anleggseier kan bestille tømming av anlegget når det er behov for det. Dette sparer ressurser ettersom tømmingen blir gjort etter behov.

Til slutt vaskes overflatene der vannet renner og blander seg. Slik unngås ikke ønskelig lukt og prosessene opprettholdes slik at de fungerer som de skal.

Rapportering

Etter hver service rapporteres alt inn på et digitalt system. Anleggseier og servicesjef i Wallax får en kopi slik at eventuelle avvik eller tiltak kan følges opp. Wallax benytter dette systemet aktivt som et kvalitetssikringssystem. Hver eneste service sjekkes og saken lukkes ikke før alt er i orden. Slik sørger vi for at anlegget renser problemfritt.

Hvert år rapporteres alle testverdier og driftsrapporter av alle renseanlegg inn til kommunene slik at de får oversikt og det som kreves følges opp.

2020 endte opp med å bli et rekordår for oss i Wallax. Aldri før har vi levert så mange anlegg, aldri før har vi produsert så mye kjemi. Og det nye året begynner minst like bra som fjoråret sluttet, om enn på en litt annen måte…

Dessverre kan vi ikke møtes på kontoret riktig enda, men vi har allikevel kunnet ønske en ny kollega velkommen inn i varmen. Ronald Christenhusz er vår nye salgsingeniør på store anlegg og han tok sin utdannelse som maskiningeniør i Den Haag i Nederland, der han også vokste opp.

Ronald har erfaring med design av prosessanlegg for petrokjemiske bedrifter i Nederland, men i 2010 fikk han nok av dårlige vintre og flyttet til Norge. Her har han jobbet i 10 år som salgsingeniør for en bedrift som selger inspeksjonsutstyr som brukes til å inspisere vann- og avløpsledninger og ulike typer maskiner.

Nå har han tatt steget over til oss og det er ikke bare vi som gleder oss over å ha fått en ny kollega med på laget; «Som maskiningeniør er jeg opptatt av å kunne stå for en løsning der vi har 100% kontroll over design, produksjon og oppfølging gjennom anleggets levetid. Nettopp derfor gleder jeg meg veldig til å starte som salgsingeniør på store anlegg i Wallax. Jeg synes Wallax er en fantastisk bedrift!»

Vi gleder oss til å ta skikkelig fatt på dette året vi så vidt har trådt inn i sammen med Ronald, alle kunder og samarbeidspartnere – og selvsagt resten av Wallax-teamet; uansett hva vi møter på underveis.

2021 – her kommer vi!

Ronald

Du finner kontaktinfo til Ronald her.

Å ruste seg for fremtiden har kanskje aldri vært viktigere enn nå og vi i Wallax går inn i fremtiden og 2021 med små sommerfugler i magen. Ingen vet hva vi har i vente, når ting blir mer normalt igjen, mer forutsigbart, men for oss i Wallax begynte arbeidet for å satse enda høyere allerede i fjor, og 2020 har blitt brukt til opprustning i stedet for nedstenging.

Et vendepunkt

For ett år siden stod man overfor et stort og viktig valg. Fabrikken Crizam i Sverige var ved et veiskille og Wallax fikk to muligheter; flytte produksjonen til et annet sted eller rett og slett kjøpe hele fabrikken i Sverige. Valget falt på det siste.
Crizam har en ekspertise på fabrikken som ligger helt i verdenstoppen. Vi har ikke klart å finne noen som er like gode på glassfiberarmert polyester noe annet sted. Så i stedet for å lete etter en ny samarbeidspartner ble det ansatt en ny direktør, Anders Berglund. Og han har på kort tid blåst nytt liv inn i hverdagen og lagt om strukturen av de to produksjonslinjene vi har der; avløpsrenseanlegg og større, industrielle trykkfiltre.

Økende marked

Markedet har på ingen måte stagnert i dette annerledesåret, snarere tvert imot. Det er ingen tvil om at året der vi ikke fikk reise på ferie til utlandet har gitt et enormt løft til landets mange hytter og fritidsboliger, og mange har nok satt i gang med prosjekter de har tenkt på lenge. Som innlagt vann!
Og Wallax har grepet mulighetene 2020 har gitt dem – med begge hender!
To nye salgsingeniører er ansatt for å styrke salgsavdelingen på både store og mindre anlegg. I tillegg er markedsstrategien betydelig endret og spisset. Det digitale landskapet er der kundene våre er og vi har lagt betydelige midler i oppgradering av hjemmesiden vår, inkludert en oppdatering av hele profilen og uttrykket vårt. Vi har også kjørt flere kampanjer på store digitale flater, nettopp for å gripe mulighetene dette året har gitt oss.
Og for de som eventuelt lurte;

Vi er en bedrift å regne med i fremtiden.

Pål Sture Skogfelt
Ny direktør ved Crizam i Sverige, Anders Berglund og Wallax egen Pål Sture Skogfelt.

Om du vil vite mer om våre minirenseanlegg – ta kontakt med oss her!

Midt mellom Trysil og Rena ligger det, Furutangen. Et steinkast fra Osensjøen, beskyttet av de innlandske skoger. Et av Norges raskest voksende ferie- og fritidsområder med alle fasiliteter en moderne familie kan ønske seg!

Read more

Med vår serviceavtale kan du være trygg på at alle kommunens krav til kontroll og innrapportering overholdes. Hvert år gjennomfører våre serviceteknikere kontroll av alle anlegg to eller tre ganger. Vi gjør hele jobben, inkludert all pålagt rapportering til kommunen og direkte melding til deg med beskjed om at alt er gjort når vi er ferdige. Det betyr at du ikke en gang trenger å være tilstede når vi sjekker anlegget ditt!

Read more

FNs sjette bærekraftmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle. I Norge i dag har all tilgang til et toalett, men på verdensbasis regner man med at hele 673 millioner mennesker er helt uten toalettfasiliteter og må gå på do ute. Og det til tross for at vi vet hvor viktig dette er, spesielt for kvinner og barn.

Read more

Grunnprosessen – hvordan virker et Wallax-anlegg?

Grunnprosessen i alle våre anlegg er det samme, uansett størrelse og type. Gråvann og svartvann renses uansett hva du skyller ut. Det betyr at klor og antibakterielle husholdningsmidler ikke ødelegger prosessen. 

Det finnes enkelte ting man ikke skal helle ut i avløpet eller skylle ned i do. Årsaken til dette er stort sett tette rør, men det finnes også produkter som kan ødelegge renseprosessen i spesielt biologiske renseanlegg. Dette skyldes at det biologiske slammet er en levende organisme som ikke tåler sterke vaskemidler eller f.eks. kaffegrut. Dersom dette skylles ut, kan du risikere at slammet dør og dermed ikke renser avløpsvannet så godt som man vil. Med et kjemisk anlegg som de vi i Wallax leverer, er man ikke like sårbar for dette, nettopp fordi kjemien ikke lever på samme måte som biologien. 

Grunnprosessen vår:

Her kan du se hvordan hele grunnprosessen i renseanleggene våre er. 

Read more

Ved utslipp til resipienter som er ekstra sårbare for smittestoff stilles det spesielt strenge krav til rensing av avløp. For å sikre god nok rensing benytter man en prosess som vi kaller biologisk etterpolering. I praksis er dette en ekstra filtrering av avløpsvannet etter at det har vært gjennom selve renseanlegget. Filtermediet man bruker er som oftest vasket pukk på 32 mm eller større.

  1. Glassfibertanken hvor avløpsvannet gjennomgår grunnprosessen. Deretter ledes vannet med selvfall til pumpestasjonen.
  2. Pumpestasjon. Herfra pumpes vannet inn på et biologisk etterpoleringsfilter av grov pukk.
  3. Etterpoleringsfilter (grøft) Etterpoleringstrinnets funksjon er å redusere organisk materiale ytterligere. Fra etterpoleringsfilteret ledes vannet med selvfall tilbake til pumpestasjonfor resirkulasjon. Lang oppholdstid i filteret gjør at man oppnår en betydelig reduksjon av bakterier, <1000TKB
  4. Restutslipp føres til resipient. Restutslippet tilsvarer badevannskvalitet.

Read more

Det finnes mange tilbydere av minirenseanlegg på markedet, så hvorfor velge et fra Wallax? Det viktigste er at du velger et anlegg som gjør at du oppfyller de rensekravene som finnes i din kommune med et anlegg som dekker ditt behov. Det er også en stor forskjell mellom biologisk og kjemisk anlegg, hva som ligger i serviceavtalen og ikke minst den totale økonomiske belastningen.

Read more

Lukt fra avløp eller biodo er både ubehagelig og unødvendig, men mange opplever at den stadig vekk dukker opp. At lukten oppstår kan skyldes en rekke ulike faktorer, og noen ganger er det ikke mulig å gjøre noe med selve årsaken. Problemet blir dessverre ikke noe mindre av den grunn og kan være riktig så plagsom.

Heldigvis finnes det en løsning som er både rimelig og enkel, som ikke gir ekstra støy eller trenger ytterligere oppkoblinger for å gi ønsket virkning. Luften renses helt enkelt ved at den passerer det aktive kullet som befinner seg inne i filterboksen. 

Read more