2020 endte opp med å bli et rekordår for oss i Wallax. Aldri før har vi levert så mange anlegg, aldri før har vi produsert så mye kjemi. Og det nye året begynner minst like bra som fjoråret sluttet, om enn på en litt annen måte…

Dessverre kan vi ikke møtes på kontoret riktig enda, men vi har allikevel kunnet ønske en ny kollega velkommen inn i varmen. Ronald Christenhusz er vår nye salgsingeniør på store anlegg og han tok sin utdannelse som maskiningeniør i Den Haag i Nederland, der han også vokste opp.

Ronald har erfaring med design av prosessanlegg for petrokjemiske bedrifter i Nederland, men i 2010 fikk han nok av dårlige vintre og flyttet til Norge. Her har han jobbet i 10 år som salgsingeniør for en bedrift som selger inspeksjonsutstyr som brukes til å inspisere vann- og avløpsledninger og ulike typer maskiner.

Nå har han tatt steget over til oss og det er ikke bare vi som gleder oss over å ha fått en ny kollega med på laget; «Som maskiningeniør er jeg opptatt av å kunne stå for en løsning der vi har 100% kontroll over design, produksjon og oppfølging gjennom anleggets levetid. Nettopp derfor gleder jeg meg veldig til å starte som salgsingeniør på store anlegg i Wallax. Jeg synes Wallax er en fantastisk bedrift!»

Vi gleder oss til å ta skikkelig fatt på dette året vi så vidt har trådt inn i sammen med Ronald, alle kunder og samarbeidspartnere – og selvsagt resten av Wallax-teamet; uansett hva vi møter på underveis.

2021 – her kommer vi!

Ronald

Du finner kontaktinfo til Ronald her.

Hver dag jobber vi for et renere miljø. En renere natur. Med våre anlegg sørger vi for at mennesker over hele landet kan nyte godt av innlagt vann i sine hus og hytter – uten å forurense sårbare drikkevannskilder og vassdrag.

Men vi kan gjøre merderfor bidrar vi til TV-aksjonen i år!

Åtte millioner tonn!

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Åtte millioner tonn! Den enorme mengden med plast truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. I dag risikerer fiskere i Vietnam å få mer plast enn fisk i garna sine. Allerede er fiskebestanden kraftig redusert av klimaendringer og overfiske, men den stadig økende mengden plast gjør situasjonen enda verre.

En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Derfor er midlene fra TV-aksjonen øremerket tiltak i nettopp disse fire landene! Og selv om dette er langt unna, er det områder mange av oss kjenner til. Og de er en del av den samme kloden og det samme havet som oss.

Og en dag kan det være oss. Hvis ikke vi tar grep!

TV-aksjonen for lokal innsats

WWFs arbeid skal blant annet bidra til å kutte bruken av engangsplast ved 50 fiskebåter og opp til 10 oppdrettsanlegg i byen Hué i Vietnam. Der jobber de med å endre lokalbefolkningens syn på plast og søppel, og sørger for at mer og mer av plasten gjenbrukes eller selges til resirkuleringsanlegg for videre gjenbruk. Gjennom disse og andre målrettede tiltak vil WWF og lokalsamfunnet spare havet for 125 tonn plastsøppel – i året!

Vi tror vi alle må stå sammen i arbeidet mot det som truer livene til både mennesker og dyr – uansett hvor på kloden de lever.

Så bli med på vår Spleis og støtt TV-aksjonen til inntekt for WWFs arbeid.

Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Du kan lese mer om våre anlegg her.

TV-aksjonen

Midt mellom Trysil og Rena ligger det, Furutangen. Et steinkast fra Osensjøen, beskyttet av de innlandske skoger. Et av Norges raskest voksende ferie- og fritidsområder med alle fasiliteter en moderne familie kan ønske seg!

Les mer

Med vår serviceavtale kan du være trygg på at alle kommunens krav til kontroll og innrapportering overholdes. Hvert år gjennomfører våre serviceteknikere kontroll av alle anlegg to eller tre ganger. Vi gjør hele jobben, inkludert all pålagt rapportering til kommunen og direkte melding til deg med beskjed om at alt er gjort når vi er ferdige. Det betyr at du ikke en gang trenger å være tilstede når vi sjekker anlegget ditt!

Les mer

FNs sjette bærekraftmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle. I Norge i dag har all tilgang til et toalett, men på verdensbasis regner man med at hele 673 millioner mennesker er helt uten toalettfasiliteter og må gå på do ute. Og det til tross for at vi vet hvor viktig dette er, spesielt for kvinner og barn.

Les mer

Grunnprosessen – hvordan virker et Wallax-anlegg?

Grunnprosessen i alle våre anlegg er det samme, uansett størrelse og type. Gråvann og svartvann renses uansett hva du skyller ut. Det betyr at klor og antibakterielle husholdningsmidler ikke ødelegger prosessen. 

Det finnes enkelte ting man ikke skal helle ut i avløpet eller skylle ned i do. Årsaken til dette er stort sett tette rør, men det finnes også produkter som kan ødelegge renseprosessen i spesielt biologiske renseanlegg. Dette skyldes at det biologiske slammet er en levende organisme som ikke tåler sterke vaskemidler eller f.eks. kaffegrut. Dersom dette skylles ut, kan du risikere at slammet dør og dermed ikke renser avløpsvannet så godt som man vil. Med et kjemisk anlegg som de vi i Wallax leverer, er man ikke like sårbar for dette, nettopp fordi kjemien ikke lever på samme måte som biologien. 

Grunnprosessen vår:

Her kan du se hvordan hele grunnprosessen i renseanleggene våre er. 

Les mer

Ved utslipp til resipienter som er ekstra sårbare for smittestoff stilles det spesielt strenge krav til rensing av avløp. For å sikre god nok rensing benytter man en prosess som vi kaller biologisk etterpolering. I praksis er dette en ekstra filtrering av avløpsvannet etter at det har vært gjennom selve renseanlegget. Filtermediet man bruker er som oftest vasket pukk på 32 mm eller større.

  1. Glassfibertanken hvor avløpsvannet gjennomgår grunnprosessen. Deretter ledes vannet med selvfall til pumpestasjonen.
  2. Pumpestasjon. Herfra pumpes vannet inn på et biologisk etterpoleringsfilter av grov pukk.
  3. Etterpoleringsfilter (grøft) Etterpoleringstrinnets funksjon er å redusere organisk materiale ytterligere. Fra etterpoleringsfilteret ledes vannet med selvfall tilbake til pumpestasjonfor resirkulasjon. Lang oppholdstid i filteret gjør at man oppnår en betydelig reduksjon av bakterier, <1000TKB
  4. Restutslipp føres til resipient. Restutslippet tilsvarer badevannskvalitet.

Les mer

Det finnes mange tilbydere av minirenseanlegg på markedet, så hvorfor velge et fra Wallax? Det viktigste er at du velger et anlegg som gjør at du oppfyller de rensekravene som finnes i din kommune med et anlegg som dekker ditt behov. Det er også en stor forskjell mellom biologisk og kjemisk anlegg, hva som ligger i serviceavtalen og ikke minst den totale økonomiske belastningen.

Les mer

Lukt fra avløp eller biodo er både ubehagelig og unødvendig, men mange opplever at den stadig vekk dukker opp. At lukten oppstår kan skyldes en rekke ulike faktorer, og noen ganger er det ikke mulig å gjøre noe med selve årsaken. Problemet blir dessverre ikke noe mindre av den grunn og kan være riktig så plagsom.

Heldigvis finnes det en løsning som er både rimelig og enkel, som ikke gir ekstra støy eller trenger ytterligere oppkoblinger for å gi ønsket virkning. Luften renses helt enkelt ved at den passerer det aktive kullet som befinner seg inne i filterboksen. 

Les mer

Krav til rensing av avløpsvann har endret seg over tid, og for noen fører dette til at man rett og slett må ta noen grep. Et pålegg om oppgradering av eksisterende løsning fra kommunen kan føles både overveldende og voldsomt, men fortvil ikke – vi har laget en oversikt over hvordan du bør gå frem, steg for steg.

Les mer