Wallax renseanlegg har god brukstid og kan fungere en god del år lengre enn garantien. Et av våre eldste og fortsatt operative anlegg ble satt opp i helt tilbake til 1987 og ligger ved Stenbekk Misjonssenter.

Morten Sand, som er vaktmester på Stenbekk, sier de aldri har hatt noen problemer med anlegget.
– Det har fungert bra hele veien, vi har ikke hatt noen betydelige problemer med anlegget.

Wallax anlegget på Stenbekk er et W20 anlegg som ikke er tilkoblet strøm. Vippeskuffen er en av de få bevegelige delene som driftes av avløpsvannet. Dette gjør at anlegget krever lite vedlikehold og har en tilnærmet uendelig driftstid. Sand forklarer at han kun er nede og sjekker anlegget rundt en gang i måneden.

Jeg tar 8 prøver i løpet av året og sender dem inn til Eurofins i Moss. Alle prøvene jeg har sendt inn har blitt godkjent. Service besøkene går helt av seg selv og hvis jeg har noen spørsmål så ringer jeg bare Wallax direkte.

Morten Sand

Mest belastning om sommeren

– På sommerstid er det helt fullt fra Sankthans til slutten av august. Vi har også aktivitet gjennom hele året, men ikke i like stor grad som om sommeren.

På Stenbekk kan privatpersoner eller større grupper leie enkeltrom eller hele lokalet. Anlegget tåler varierende belastning og trenger kun service for å opprettholde driften.

Som alle Wallax anlegg blir det utført service mellom 2 og 3 ganger i året basert på hvor hyppig anlegget blir brukt.

Robust og motstandsdyktig

Alle våre renseanlegg produseres i glassfiberarmert polyester, også kalt GRP. Dette materialet er meget robust og motstandsdyktig. Når servicemedarbeiderne utfører service, så sjekkes tilstanden på tanken. Anlegget på Stenbekk har hatt et godt utgangspunkt med tanke på plassering og miljø. Vi kan ikke love at alle anlegg vi leverer vil holde over 35 år, men anlegget på Stenbekk viser at det er mulig.

En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Dette gjelder også renseanlegg. Selv om renseanlegget fungerer bra, kan utløpet skape mye problemer for den totale løsningen. Det er den totale løsningen som må fungere bra. Derfor er det viktig å benytte rett type resipient. Oftest er det slik at måten vannet slippes ut på, kan bidra til en bedre totalløsning.

Sluttresipienten er alltid sjø.

Det finnes 3 ulike muligheter innen hvordan vannet slippes ut:

  • Utløp til sjø.
  • Utløp til bekk/elv med helårsvannføring.
  • Utløp til infiltrasjon i bakken.

Hva som velges er selvfølgelig avhengig av hva som er tilgjengelig. Det viktigste er at de utformes riktig og ikke er i strid med brukerinteresser. Slik kan utløpet fungere i mange år uten feil.

Utløp til sjø:

Dersom anlegget ligger i nærheten av sjøen eller et stort vann, kan dette være en god løsning. Her er det mest vanlig å pumpe vannet ut, slik at det ikke blir stillestående vann i utløpsledningen. Ledningen må monteres minst 2 meter under laveste vannspeilet og monteres godt fast, slik at ledningen ikke flyter opp.

Utløp til bekk/elv med helårsvannføring:

Så lenge bekken/elva har god vannføring hele året kan det være en god resipient. Vi anbefaler ikke at utløpsrøret legges rett i breddekanten. For det første ser det ikke veldig bra ut og det kan være en fare for at røret fryser igjen om vinteren. Det beste er å lage et såkalt diffust utløp. Et diffust utløp er et perforert rør som legges på langs med elven. Rundt det perforerte røret legges det pukk og isolasjonsmateriale slik at vannet kan renne ut i elven uten at det er fare for gjentetting.

Utløp til infiltrasjon:

Der det ikke finnes sjø eller bekk som resipient kan det brukes det som ofte kalles for infiltrasjonsgrøft. Når man bygger en infiltrasjonsgrøft er det viktig å gjøre gode grunnundersøkelser. Det er for eksempel viktig å sjekke om de lokale massene kan brukes eller om man må benytte tilkjørte masser. Vi anbefaler at det benyttes VA-Miljøblad #59 (en anerkjent metode som er når størrelsen på grøfta beregnes. En stor fordel med infiltrasjon er at grøfta også vil ha en rensende effekt. Mikroorganismer i grøfta vil spise opp det som er igjen av forurensing.

For alle ovennevnte løsninger må dette utføres av et firma med riktig kompetanse.

Wallax renseanlegg i vinterstid

At renseprosessen av avløpsvannet opprettholdes gjennom hele året er meget viktig for at vannsystemer og fasiliteter skal fungere. Ulike renseanlegg benytter ulike renseprosesser, biologisk rensing krever at systemet blir brukt for at det ikke skal stoppe opp. Våre anlegg krever ikke dette.

Wallax renseanlegg renser avløpsvann mekanisk/kjemisk og er derfor ikke avhengig av for eksempel aktivt slam for å holde renseprosessen i gang. Våre anlegg har meget få bevegelige deler, noe som fører til lave servicekostnader og ikke minst en meget pålitelig drift.

Perfekt for bygg med sporadisk bruk

Hytter eller bygg langs kysten som ikke brukes om vinteren vil helt fint tåle en lengre periode uten tilskudd av avløpsvann. Boliger som kun brukes rundt en spesifikk tid eller har en veldig sporadisk bruk vil også tåle dette, dette gjør at du slipper å tenke på renseanlegget.

Anleggene som er koblet til helårsboliger eller hytter som brukes om vinteren tåler også kulden uten problem.

Hold anlegget tilgjengelig

Regelmessig får vi spørsmål om hva som må gjøres for at Wallax renseanlegg skal gjøres vinterklart. Svaret er at det egentlig ikke er så mye som trengs å gjøres. Anlegget drives helt av seg selv gjennom en mekanisk åpner og lukker, med en vifte som er på noen timer av døgnet. 

Det viktigste som må gjøres er at anlegget er tilgjengelig for tømming og service når det er behov for det. Hvis ikke anlegget har et lite overbygg kan det være en god ide å markere plasseringen til kumlokket til anlegget med en brøytepinne, samt sørge for at veien fram til anlegget er brøytet.

Serviceintervaller og tømming om vinteren

Hvor ofte anlegget behøver service avhenger av anleggets størrelse. For bolig har vi 3 servicebesøk per år, hytter og fritidsboliger 2 ganger i året. For større anlegg fra 50 pe og oppover blir det gjort service etter behov. Derfor er det viktig å holde anlegget tilgjengelig og synlig etter at snøen har lagt seg for årstiden fordi det skal mest sannsynlig utføres en service i løpet av vinterhalvåret. 

Etter en service har blitt utført får eier tilsendt en rapport med en oversikt over resultater fra prøver og nivået på slam i tanken. Det blir også bestilt en tømming frem i tid om dette er nødvendig, ettersom slamnivået måles. Våre servicemedarbeidere er meget opptatt av å unngå unødvendige kostnader for våre kunder og ikke minst å verne miljøet. 

Om renseanlegget må tømmes om vinteren er ikke det noe problem med minusgrader. Ny tilførsel av avløpsvann sørger som regel for at vannet i anlegget ikke fryser. I tillegg ligger tankene nedgravd minst 0,5 meter under bakken.

Et ideelt anlegg for Sognefjellshytta

Med norges høyeste fjell, Galdhøpiggen i samme område var det viktig for daglig leder i Sognefjellshytta å ha et renseanlegg som tålte naturlige værvariasjoner og fungere med ujevn bruk gjennom året. 

Sognefjellshytta ligger 1434 meter over havet og har stått der siden 1947. Etter en rekke utvidelser og utbedringer ble hytta i 2015 totalrenovert. Dette gjorde at fasilitetene krevde et større renseanlegg.

Etter vurdering av mange anlegg valgte jeg Wallax. Pris, at anlegget takler sesongvariasjoner godt og oppfølgingen i valgprosessen var viktig for meg.

Daglig leder, Sognefjellshytta, Råmund Mundhjel. 

Driver anlegget selv

Ettersom Sognefjellshytta ligger der den ligger, var det et viktig premiss at kostnadene rundt driften av renseanlegget var lave og at det var sikkert i drift. Anlegget drives av Mundhjel og hans stab, med tett kommunikasjon med vårt serviceteam. Dette holder renseanleggets kostnader nede, sikrer drift og forutsigbarhet.

Produksjon av anlegg

Alle anlegg vi leverer har vi produsert på vår fabrikk i Bjästa, sør for Örnsköldsvik i Sverige. De siste årene har det skjedd mye positivt mellom samarbeidet mellom fabrikken og salgs/utviklingsavdelingen i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre eksisterende og nye anlegg.

I 2020 ble Anders Berglund ansatt som produksjonssjef i Sverige.

Det har skjedd en stor omstilling her i Sverige. Det ble raskt klart for meg at fabrikken ikke jobbet effektiv. Det var for lite struktur i produksjonsprosessen som gjorde at kapasiteten til fabrikken ikke ble utnyttet optimalt. Tidligere måtte vi be om hjelp fra underleverandører for å levere anleggene. I dag har vi mye bedre kommunikasjon med Wallax Norge som gjør at vi kan produsere halvfabrikater til anleggene som vi holder på lager. Når bestillingen kommer behøver vi kun å montere anlegget sammen. Dette har en veldig positiv effekt på leveringstiden og kostnadene.

Anders Berglund


Teknisk sjef og ingeniør, Lasse Timenes og daglig leder, Ronald Christenhusz har sett kritisk på anleggene vi leverer og har funnet en rekke punkter som vi har forenklet i form av standard deler og enklere konstruksjon. Dette har ført til at anleggene har blitt forbedret teknisk og kostnader har blitt redusert. To av endringene som har blitt gjort er:

Innfestning av avløpsrør
Når anlegg er under transport er det alltid en risiko for skade. For å begrense denne risikoen har innfestingen av avløpsrøret blitt forbedret.

Lokk
Alle lokk som kommer med nye Wallax anlegg har blitt forbedret. Det er nå en pakning på innsiden av lokket som vil begrense uønsket lukt rundt anlegget. Låsen er også erstattet med vanlige vingemuttere som kan anskaffes i enhver jernvarebutikk. Dette forenkler prosessen om låsen på anlegget må byttes ut.

Små endringer, store forskjeller

Det er ofte små endringer som har stor betydning for de som monterer og drifter anleggene. Med et kontinuerlig fokus på utvikling og perfeksjonering av våre anlegg, er vi en trygg partner innen renseanlegg.

I Norge finnes det en rekke forhandlere av renseanlegg, men vi i Wallax skiller oss ut ettersom vi selger ikke bare anlegget, vi er de som produserer det.  

Trygghet i kompetansen

Våre ansatte i Wallax sitter på stor kompetanse innen ulike områder. Vi har rørlegger kompetanse, ingeniørkompetanse på produksjon og maskinnivå. Vi sitter også på en bred kunnskap om lovverket rundt vann og avløp
Denne kompetansen bruker vi hver dag når vi driver med produktutvikling, kundeveiledning og logistikk i forbindelse med service av alle våre anlegg og leveranse.

Det er viktig at vi kan få være med fra starten i et prosjekt. Slik kan vi komme med innspill for å komme fram til den mest effektive renseløsningen. Vi er ute etter å finne en kosteffektiv løsning for kunden, som samtidig oppfyller alle kravene som stilles for rensing av avløpsvannet.

Ronald Christenhusz, daglig leder og ingeniør i Wallax

Produseres i Sverige

Fabrikken som produserer alle komponenter til våre anlegg drives og eies av oss i Wallax. Dette skaper en unik mulighet for oss til å tilpasse hvert eneste anlegg vi leverer om det er behov for det.

Vi kjenner at vi eier produktene og er stolt av det. Dukker det opp utfordringer, er vi der for å løse det om det. Enten om det er i produksjonen, installasjonen eller i driftsfasen.


Dette gjør at vi er en nærmere samarbeidspartner som tar del i en rekke spennende og utfordrende prosjekter.

Svindland Pølsefabrikk

Et godt eksempel på dette er anlegget som monteres ved Svindland Pølsefabrikk rett utenfor Flekkefjord. Anlegget som var montert der fra før nådde ikke kravene for fjerning av fosfor. Derfor har vi sammen med en uavhengig rådgivende ingeniør og lokal rørlegger kommet opp med en løsning, der vi kobler til et Wallax anlegg etter det eksisterende anlegget.

Å få de 2 anleggene til å fungere sammen har vært den største utfordringen, men vi har fått det til og vi gleder oss til anlegget settes i drift før slutten av 2022.

Mye vaskevann

Anlegget i Flekkefjord må tåle å rense en del vaskevann, ettersom det er majoriteten av avløpsvannet til fabrikken. Det opprinnelige anlegget var dimensjonert for cirka 25-30 m3 vann per dag. Det gjør det nye Wallax anlegget som er koblet opp nå også, men med hovedfokus på fjerning av fosfor.

I tillegg har vi gjort anlegget klart for utvidelse til cirka 200 pe slik at de lokale fastboende kan koble seg opp i framtiden.

(Det er kun den lille pumpen (farget rød) som bruker strøm i et Wallax renseanlegg.)

Meget lave strømkostnader

Wallax renseanlegg skiller seg fra mengden når det kommer til strømforbruk. Vi utnytter selve avløpsvannet som driver i hoved renseprosessen i våre anlegg. Fordi anleggene våre renser kjemisk/mekanisk og drives av avløpsvann er vi ikke avhengig av pumper eller luftere.

Kun en pumpe

Våre anlegg har bare en pumpe per kjemitank. Pumpens funksjon er å pumpe det kjemiske slammet fra kjemidelen til forsedimenteringtanken. Pumpen er stilt inn slik at den bare går 20 sekunder, 4 ganger i døgnet. Selv med en høy strømpris vil dette ikke bli en nevneverdig kostnad.
Et godt eksempel er vår W15 modell som har en kapasitet opp til cirka 100 pe:

Effekt pumpe: 0,75kW
Driftstid per døgn: 80 sekunder = 0,022 timer
Forbruk per døgn: 0,0165 kWt
Hvis en kWt koster 3,00,- kr er strømforbruket for anlegget være Kr. 0,49 per døgn.

God løsning for avsidesliggende steder.

Det lave strømforbruket og uavhengighet av strøm er også en viktig grunn til at Wallax renseanlegg blir valgt til hyttefelt og avsidesliggende steder. Enkelte steder har begrenset tilgang til strøm, hvor det for eksempel brukes solceller eller aggregat. I disse tilfellene stilles pumpen inn slik at den kun går når det er strøm tilgjengelig.

Hvis strømmen faller bort i en periode vil ikke dette påvirke renseprosessen. Dette er så klart bra for miljøet og gir en driftssikker løsning for hytteeiere.

Null strøm, null problem

Våre renseanlegg krever ikke strøm for å fungere. Dette er grunnet den mekaniske vippeskuffen som fylles opp når anlegget blir  tilført avløpsvann. Dette setter i gang en reaksjon hvor fellingsmiddel tilsettes mekanisk. Det er avløpsvannet i seg selv som skaper kraften for å sette i gang renseprosessen.

Denne prosessen gjør at renseprosessen fungerer helt fint uten strøm.

Avhengig av hvor mye anlegget belastes altså hvor mye slam som produseres, kan anlegget gå helt uten strøm i minst 2 – 3 uker med full belastning. Ved lavere eller ingen belastning trenger anlegget ikke strøm i det hele tatt. Anleggseier kan eventuelt foreta en manuell aktivering av slamretur pumpen når strømmen har kommet tilbake.

Wallax renseanlegg benytter en kjemisk og mekanisk renseprosess av avløpsvann som ikke krever kontinuerlig tilføring av avløpsvann for å fungere slik det skal.

Norge består av mye natur, med store avstander og fraværende kommunale avløpsordninger på avsidesliggende steder. Løsningen på det er et eget renseanlegg. Noen anlegg har kontinuerlig bruk, mens andre er mer sesongbestemt. Dette fører til at anlegg kan stå ubrukt i flere måneder.
Det er ikke alle renseanlegg som vil fungere optimalt ved varierende belastning. For eksempel er hytter på Sørlandet spesielt utsatt for å stå ubrukt gjennom vinterhalvåret, men om sommeren når det er storinnrykk er renseanleggene under stort press. Det er også svingninger rundt helgebruk og ukedager.

Ingen problem for Wallax anlegg

Problematikken rundt varierende belastning er meget kjent innen renseanlegg. Wallax anlegg er bygget for å tåle disse svingningene innen belastning meget bra. Grunnen til dette er hovedsakelig at den kjemiske og mekaniske renseprosessen ikke krever mye for å fungere optimalt. Kontra biologiske renseanlegg hvor anlegget er avhengig av å beholde en bakteriekultur hvor aktivt slam må holdes i live for at renseprosessen skal holdes i gang.

Et bilde som inneholder bakke, gress, utendørs, drikkeAutomatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bakke, gress, utendørs, drikkeAutomatisk generert beskrivelse

Spesielt hytter men også til en viss grad helårsboliger bruker vann ulikt gjennom året og døgnet. Dette merkes spesielt på hyttefelt som belastes forskjellig avhengig av sesongen. I tillegg er det den typiske svingningene gjennom uken fordi hyttene brukes i helgene og ikke så mye på hverdager.

Starter av seg selv

I Wallax renseanlegg finner du ingen aktiv slam som trenger en viss temperatur eller næring for å holde renseprosessen i gang. Derfor er det ingen problem hvis et Wallax renseanlegg står 100% stille i flere uker eller måneder. Så fort det kommer inn nytt avløpsvann i anlegget fylles vippeskuffen opp og fellingsmiddel tilsettes mekanisk. Denne funksjonen gjør at renseanlegget starter av seg selv og setter i gang med rensing umiddelbart, helt av seg selv.

Deler opp belastningen

En annen form for varierende belastningen er toppene i vannforbruk som vanligvis er om morgenen og kvelden. Dette er når folk bruker dusjen, lager frokost eller middag. Våre forsedimenteringstanker har et spesielt utformet utløp som spiller i lag med hovedrensetanken (også kalt Wallax kjemidel). Våre renseanlegg kan fange opp rundt 15% av døgnets vannforbruk i løpet av en kort tid og dele dette ut over noen timer. På denne måten får vi ingen overbelastning på anlegget. Dette gjør at vi kan som regel velge et kompakt anlegg som har en stor kapasitet. 

Et godt eksempel av et anlegg med store variasjoner er Wallax W40 anlegget på Glitterheim i Jotunheimen nasjonalpark.

Vi ligger i Jotunheimen nasjonalpark og har ikke strøm. Wallax ble valgt fordi det er et system som ikke krever strøm, alt er mekanisk og gjennomprøvd. Erfarne konsulenter som kunne gi oss gode råd om hva vi trengte. Et anlegg som har fungert utmerket.

Knut Vole, Hyttevert Glitterheim turisthytte

Bestyrere Knut og Tone Vole

Wallax har levert et betydelig antall store og små renseanlegg i både Norge og Sverige, siden 80-tallet. Mange eldre renseanlegg er fremdeles i drift med serviceavtale. Dette er anlegg fra slutten av 80-tallet, og utover 90-tallet.

Våre renseanlegget produseres i glassfiberarmert polyester (GRP) som gjør at anlegget er robust og motstandsdyktig for plassering i bakken/grunn i mange år. Uavhengig av størrelse på anlegget er det samme renseprosess og består av samme materialer. Det er bare volumet, altså størrelsen på tankene som endres.

Enkel mekanisme

Renseanlegg fra Wallax er et mekanisk/kjemisk renseanlegg uten slitedeler. Den eneste delen som beveger seg er en vippeskuff som er beveger seg som sørger for forventet renseprosess. Dette betyr lang levetid på renseanlegg og ikke minst lave og forutsigbare kostnader for våre kunder.

Her er vippemekanismen i Wallax anlegget som fortsatt er i drift etter 35 år på Stenbekk Misjonssenter i Sarpsborg

35 år gammelt anlegg

Wallax fortsatt service og gode renseresultater på Stenbekk Misjonssenter i Sarpsborg. Anlegget ble installert i 1987, altså 35 år siden. Dette er en av de eldste anleggene vi har. Vi kan ikke lovlig love såpass lang levetid på alle våre anlegg, ettersom det er en rekke eksterne faktorer som vi ikke kan ha kontroll på som styrer hvor lenge anlegget vil fungere.

Vi gir alle kunder 15 års garanti på alle renseanlegg vi leverer. Dette betyr ikke at anlegget ikke vil fungere lengre enn 15 år, men du kan være trygg på at det vil fungere plettfritt, uansett hvor værhardt eller hvor mye anlegget blir tilført av avløpsvann. For å opprettholde denne garantien må serviceavtalen opprettholdes kontinuerlig og bruksinstruksen må følges.

Inkludert i denne garantien er kostnadsfri reparasjon om noe uforutsett skulle skje.

Hva kan skje med eldre anlegg?

I verst tenkelig utfall kan et anlegg begynne å lekke og skape forurensninger i nærområdet, men om renseanlegget blir tatt jevnlig service på så bør serviceteknikeren kunne oppdage faren før lekkasjen oppstår. Når anlegg blir satt ut av drift graves det enten opp og sendes til resirkulering eller så fylles det med grus og sand og blir liggende under bakken.

Kjemisk vs biologisk anlegg

Renseanlegg sin hovedoppgave er å rense avløpsvann slik at det er mulig å slippe ut vannet i naturen. To renseprosesser som ofte omtales er biologisk, og kjemisk rensing, men hva er forskjellene på de to typene?

Naturens egen renseprosess

Det er ikke noe tvil om at det er beste er om naturen renser avløpsvann selv. I et biologisk renseanlegg er det faktisk det som skjer, men denne prosessen trenger hjelp fra en rekke pumper og oftest kontinuerlig tilførsel av avløpsvann for å holde optimal rensegrad. Kort fortalt blir vannet i et biologisk renseanlegg filtrert, behandlet for å fjerne nitrogen og fosfor gjennom ulike biologiske prosesser gjennom mikroorganismer som lever i tanken. Mikroorganismene sørger for at sedimenter og slam synker til bunnen og vannet samler seg på toppen. 

Miljøet i et biologisk renseanlegg er ganske tøft og biologien trenger en del teknisk hjelp for å gjøre jobben sin riktig. Nok oksygen, ikke for lav temperatur og ingen uønskede stoffer er en forutsetning for at et biologisk anlegg ikke kommer i ubalanse og mister renseevnen sin. Biologiske anlegg har av den grunnen ofte en del pumper, blåsere og sensorer som styrer disse prosessene. Dette er elektronikk som bruker en del energi og som kan svikte etter noen års drift.

Enklere prosess med kjemi

Et kjemisk renseanlegg bruker et stoff som binder til seg fosfor som finnes i avløpsvannet. Stoffet Wallax bruker en 40% aluminiumsulfat løsning til å rense avløpsvannet. I Wallax renseanlegg doseres aluminiumsulfat. Det vil si at vippeskuffen i et Wallax anlegg fyller opp nøyaktig 7 eller 14 liter vann, og doserer nøyaktig samme mengde aluminiumsulftat hver gang vippeskuffen tømmes. Alt dette skjer uten bruk av strøm.

Når aluminiumsulfat blandes med avløpsvann, reagerer det med fosforet i vannet med en gang. Det dannes fnokker som er litt tyngre enn vann, fnokkene synker da til bunnen av tanken. Fnokkene som kan sammenlignes med snøfnugg som binder seg restpartiklene i vannet.

Slik fjernes cirka 70% organiske stoffer. En stor fordel med denne prosessen er at den ikke er avhengig av konstant tilførsel av avløpsvann og er påvirkes mindre av temperatursvingninger. I tillegg forstyrres det i liten grad, hvis man slipper inn stoffer som egentlig ikke skal slippes inn i avløpet.

Fungerer uten tilførsel

En av de største fordelene med kjemiske renseanlegg er at renseprosessen fungerer med minimalt med strøm og uten kontinuerlig tilførsel av avløpsvann. Dette gjør at brukeren slipper å tenke på anlegget når det ikke blir brukt. Wallax anlegg tåler å stå ubrukt i flere måneder av gangen uten at tiltak må iverksettes etter en periode uten bruk.

I biologiske anlegg er det en risiko for at mikroorganismene dør i perioder hvor anlegget ikke får tilført avløpsvann, dette kan også oppstå som en reaksjon på store temperatursvingninger.

Miljøskadelig fosfor

I vassdrag og sjøer er det ofte mangel på fosfor. Om fosfor tilføres vil det bli en umiddelbar oppblomstring av alger. Denne oppblomstringen kan være direkte helsefarlig eller det kan føre til at vannet blir oksygenfattig, noe som er meget lite fordelaktig for naturen og dyrene som er avhengig av vannet. Kjemisk rensing av avløpsvann er den mest effektive metoden å benytte når fosfor skal fjernes fra avløpsvann.

Vi i Wallax er derfor veldig opptatt av å fjerne fosfor og det er en av de viktigste parameterne vi sjekker når vi utfører service på anleggene våre.

Dette er en av hovedgrunnene til at kjemisk rensing renser så pålitelig er det dermed et veldig godt valg. Dette gjelder både innen drift og hvor rent vannet er når det slippes ut.

Hybridanlegg

Wallax renseanlegg kan også kombineres med biologiske prosesser. Dersom rensekravene sier det, eller dersom det er brukerinteresser kan det hende at restutslippet må være ekstra lavt. I disse tilfellene kan vi koble til et biologisk filter i etterkant av den kjemiske prosessen. 

Biologien har da kun som jobb å fjerne organisk materiale og eventuelt bakterier. Fordi vannet allerede har gått gjennom kjemisk rensing trenger ikke det biologiske filteret å være så stort. Dette gjør at vannet som slippes ut har vært gjennom to ulike renseprosesser og vil da være så rent som mulig.

Wallax renseanlegg kan enkelt bygges i takt med utbygging av hyttefelt, boligfelt og større leilighetskomplekser. Dette er grunnet den enkle oppbyggingen av anleggene og at det kreves lite for å utvide.

Passer for alle typer utbyggere

Når et nytt hytteområde eller boligfelt  er i oppstartsfasen fokuseres det oftest på infrastruktur. I denne fasen har grunneier ofte begrenset med midler til å investere i et renseanlegg. Wallax sine løsninger gir muligheter for å kun kjøpe og montere halve renseanlegget som er klargjort for fremtidig utvidelse i første omgang, uten at renseprosessen uteblir i mellomtiden.

Trysilsetra

Et godt eksempel på dette er Trysilsetra, her skal det bygges 53 nye hytter i et område, men alle hyttene er ikke solgt enda. Her er det montert et anlegg som dekker behovet for de første hyttene som har blitt solgt. Dette anlegget dekker behovet for rensing av avløpsvannet inntil videre. Når flere hytter blir solgt vil renseanlegget bygges ut videre. Dette er en typisk problemstilling som utbyggere havner i, men med Wallax renseanlegg kan det løses med en slik ordning som vi har på Trysilsetra. 

Hva blir montert først?

På Trysilsetra leverte vi  i første omgang 1 slamavskiller  og 1 kjemidel (renseanlegget).

Det neste steget blir å montere det samme, hvor slamavskiller monteres foran eksisterende slamavskiller og renseanlegget monteres parallelt med det eksisterende renseanlegget.

Produseres etter behov

Vår fabrikk i Sverige produserer alle delene, tankene og mekanismene i alle renseanlegg vi leverer. Dette gjør at vi kan spesialbestille, tilpasse anlegg til hver enkelt kunde og dekke deres behov, uten at det må gå gjennom en underleverandør eller en lengre prosess.