(Det er kun den lille pumpen (farget rød) som bruker strøm i et Wallax renseanlegg.)

Meget lave strømkostnader

Wallax renseanlegg skiller seg fra mengden når det kommer til strømforbruk. Vi utnytter selve avløpsvannet som driver i hoved renseprosessen i våre anlegg. Fordi anleggene våre renser kjemisk/mekanisk og drives av avløpsvann er vi ikke avhengig av pumper eller luftere.

Kun en pumpe

Våre anlegg har bare en pumpe per kjemitank. Pumpens funksjon er å pumpe det kjemiske slammet fra kjemidelen til forsedimenteringtanken. Pumpen er stilt inn slik at den bare går 20 sekunder, 4 ganger i døgnet. Selv med en høy strømpris vil dette ikke bli en nevneverdig kostnad.
Et godt eksempel er vår W15 modell som har en kapasitet opp til cirka 100 pe:

Effekt pumpe: 0,75kW
Driftstid per døgn: 80 sekunder = 0,022 timer
Forbruk per døgn: 0,0165 kWt
Hvis en kWt koster 3,00,- kr er strømforbruket for anlegget være Kr. 0,49 per døgn.

God løsning for avsidesliggende steder.

Det lave strømforbruket og uavhengighet av strøm er også en viktig grunn til at Wallax renseanlegg blir valgt til hyttefelt og avsidesliggende steder. Enkelte steder har begrenset tilgang til strøm, hvor det for eksempel brukes solceller eller aggregat. I disse tilfellene stilles pumpen inn slik at den kun går når det er strøm tilgjengelig.

Hvis strømmen faller bort i en periode vil ikke dette påvirke renseprosessen. Dette er så klart bra for miljøet og gir en driftssikker løsning for hytteeiere.

Null strøm, null problem

Våre renseanlegg krever ikke strøm for å fungere. Dette er grunnet den mekaniske vippeskuffen som fylles opp når anlegget blir  tilført avløpsvann. Dette setter i gang en reaksjon hvor fellingsmiddel tilsettes mekanisk. Det er avløpsvannet i seg selv som skaper kraften for å sette i gang renseprosessen.

Denne prosessen gjør at renseprosessen fungerer helt fint uten strøm.

Avhengig av hvor mye anlegget belastes altså hvor mye slam som produseres, kan anlegget gå helt uten strøm i minst 2 – 3 uker med full belastning. Ved lavere eller ingen belastning trenger anlegget ikke strøm i det hele tatt. Anleggseier kan eventuelt foreta en manuell aktivering av slamretur pumpen når strømmen har kommet tilbake.