Wallax renseanlegg i vinterstid

At renseprosessen av avløpsvannet opprettholdes gjennom hele året er meget viktig for at vannsystemer og fasiliteter skal fungere. Ulike renseanlegg benytter ulike renseprosesser, biologisk rensing krever at systemet blir brukt for at det ikke skal stoppe opp. Våre anlegg krever ikke dette.

Wallax renseanlegg renser avløpsvann mekanisk/kjemisk og er derfor ikke avhengig av for eksempel aktivt slam for å holde renseprosessen i gang. Våre anlegg har meget få bevegelige deler, noe som fører til lave servicekostnader og ikke minst en meget pålitelig drift.

Perfekt for bygg med sporadisk bruk

Hytter eller bygg langs kysten som ikke brukes om vinteren vil helt fint tåle en lengre periode uten tilskudd av avløpsvann. Boliger som kun brukes rundt en spesifikk tid eller har en veldig sporadisk bruk vil også tåle dette, dette gjør at du slipper å tenke på renseanlegget.

Anleggene som er koblet til helårsboliger eller hytter som brukes om vinteren tåler også kulden uten problem.

Hold anlegget tilgjengelig

Regelmessig får vi spørsmål om hva som må gjøres for at Wallax renseanlegg skal gjøres vinterklart. Svaret er at det egentlig ikke er så mye som trengs å gjøres. Anlegget drives helt av seg selv gjennom en mekanisk åpner og lukker, med en vifte som er på noen timer av døgnet. 

Det viktigste som må gjøres er at anlegget er tilgjengelig for tømming og service når det er behov for det. Hvis ikke anlegget har et lite overbygg kan det være en god ide å markere plasseringen til kumlokket til anlegget med en brøytepinne, samt sørge for at veien fram til anlegget er brøytet.

Serviceintervaller og tømming om vinteren

Hvor ofte anlegget behøver service avhenger av anleggets størrelse. For bolig har vi 3 servicebesøk per år, hytter og fritidsboliger 2 ganger i året. For større anlegg fra 50 pe og oppover blir det gjort service etter behov. Derfor er det viktig å holde anlegget tilgjengelig og synlig etter at snøen har lagt seg for årstiden fordi det skal mest sannsynlig utføres en service i løpet av vinterhalvåret. 

Etter en service har blitt utført får eier tilsendt en rapport med en oversikt over resultater fra prøver og nivået på slam i tanken. Det blir også bestilt en tømming frem i tid om dette er nødvendig, ettersom slamnivået måles. Våre servicemedarbeidere er meget opptatt av å unngå unødvendige kostnader for våre kunder og ikke minst å verne miljøet. 

Om renseanlegget må tømmes om vinteren er ikke det noe problem med minusgrader. Ny tilførsel av avløpsvann sørger som regel for at vannet i anlegget ikke fryser. I tillegg ligger tankene nedgravd minst 0,5 meter under bakken.

Et ideelt anlegg for Sognefjellshytta

Med norges høyeste fjell, Galdhøpiggen i samme område var det viktig for daglig leder i Sognefjellshytta å ha et renseanlegg som tålte naturlige værvariasjoner og fungere med ujevn bruk gjennom året. 

Sognefjellshytta ligger 1434 meter over havet og har stått der siden 1947. Etter en rekke utvidelser og utbedringer ble hytta i 2015 totalrenovert. Dette gjorde at fasilitetene krevde et større renseanlegg.

Etter vurdering av mange anlegg valgte jeg Wallax. Pris, at anlegget takler sesongvariasjoner godt og oppfølgingen i valgprosessen var viktig for meg.

Daglig leder, Sognefjellshytta, Råmund Mundhjel. 

Driver anlegget selv

Ettersom Sognefjellshytta ligger der den ligger, var det et viktig premiss at kostnadene rundt driften av renseanlegget var lave og at det var sikkert i drift. Anlegget drives av Mundhjel og hans stab, med tett kommunikasjon med vårt serviceteam. Dette holder renseanleggets kostnader nede, sikrer drift og forutsigbarhet.