I Norge finnes det en rekke forhandlere av renseanlegg, men vi i Wallax skiller oss ut ettersom vi selger ikke bare anlegget, vi er de som produserer det.  

Trygghet i kompetansen

Våre ansatte i Wallax sitter på stor kompetanse innen ulike områder. Vi har rørlegger kompetanse, ingeniørkompetanse på produksjon og maskinnivå. Vi sitter også på en bred kunnskap om lovverket rundt vann og avløp
Denne kompetansen bruker vi hver dag når vi driver med produktutvikling, kundeveiledning og logistikk i forbindelse med service av alle våre anlegg og leveranse.

Det er viktig at vi kan få være med fra starten i et prosjekt. Slik kan vi komme med innspill for å komme fram til den mest effektive renseløsningen. Vi er ute etter å finne en kosteffektiv løsning for kunden, som samtidig oppfyller alle kravene som stilles for rensing av avløpsvannet.

Ronald Christenhusz, daglig leder og ingeniør i Wallax

Produseres i Sverige

Fabrikken som produserer alle komponenter til våre anlegg drives og eies av oss i Wallax. Dette skaper en unik mulighet for oss til å tilpasse hvert eneste anlegg vi leverer om det er behov for det.

Vi kjenner at vi eier produktene og er stolt av det. Dukker det opp utfordringer, er vi der for å løse det om det. Enten om det er i produksjonen, installasjonen eller i driftsfasen.


Dette gjør at vi er en nærmere samarbeidspartner som tar del i en rekke spennende og utfordrende prosjekter.

Svindland Pølsefabrikk

Et godt eksempel på dette er anlegget som monteres ved Svindland Pølsefabrikk rett utenfor Flekkefjord. Anlegget som var montert der fra før nådde ikke kravene for fjerning av fosfor. Derfor har vi sammen med en uavhengig rådgivende ingeniør og lokal rørlegger kommet opp med en løsning, der vi kobler til et Wallax anlegg etter det eksisterende anlegget.

Å få de 2 anleggene til å fungere sammen har vært den største utfordringen, men vi har fått det til og vi gleder oss til anlegget settes i drift før slutten av 2022.

Mye vaskevann

Anlegget i Flekkefjord må tåle å rense en del vaskevann, ettersom det er majoriteten av avløpsvannet til fabrikken. Det opprinnelige anlegget var dimensjonert for cirka 25-30 m3 vann per dag. Det gjør det nye Wallax anlegget som er koblet opp nå også, men med hovedfokus på fjerning av fosfor.

I tillegg har vi gjort anlegget klart for utvidelse til cirka 200 pe slik at de lokale fastboende kan koble seg opp i framtiden.