Wallax avløpsrenseanlegg gir deg en enklere hverdag, beskytter dyrebare drikkevannskilder og vassdrag og gir økt verdi på bolig eller fritidsbolig

Bli oppringt av oss

Minirenseanlegg

Wallax minirenseanlegg for avløpsvann tilpasset ditt behov – hjemme eller på hytta, alene eller for deg og naboen!

Store anlegg

Våre avløpsrenseanlegg tilpasses enkelt for boligområder, hyttefelt, turistbedrifter og institusjoner.

Service

Vi har et landsdekkende servicenett for alle renseanlegg. Vi sørger for at alt virker – alltid!

Odørfelle

Vi hjelper deg med uønsket lukt fra biologiske toaletter, slamavskillere, fettutskillere og renseanlegg.

Se hvordan våre renseanlegg fungerer