Wallax Volum – renseanlegg

Wallax avløpsrenseanlegg tilpasses enkelt dine planer for boligområder, hyttefelt, turistbedrifter og institusjoner – fra 50 til 2000 pe.

Wallaxs prefabrikerte løsninger tilpasses i hvert enkelt tilfelle til utbyggers behov. Felles for anleggene er at alle tanker leveres klare for nedgraving, samt at muffer for tilkobling av rør er ferdig montert.

Bli oppringt av Wallax

Avløpsrenseanlegg til større prosjekter

Våre tilbud inkluderer alle nødvendige befaringer og møter, samt dimensjoneringsgrunnlag og tegninger. Vi har lang erfaring med hensyn til tekniske løsninger som plassering, ledningstrasé, utslipp til resipient etc.

Rett dimensjonering garanteres ut fra oppgitte data. Vi har landsdekkende service som også omfatter rapportering til offentlige myndigheter.

Be om uforpliktende forslag på tilpasset løsning.

  1. Forsedimentering
  2. Renseanlegg
  3. Automatikk
Avløpsrenseanlegg

Hvorfor velge Wallax?

Med over 30 års erfaring, sikker leveranse og bunnsolid service er vi et trygt valg!

  • Furutangen

Furutangen – et selvforsynt hytteeventyr!

En av våre kunder er Furutangen ved Osensjøen, et sant hytteeventyr bygd opp rundt en gammel bosetning fra 1854, langt inne i de innlandske skoger. Du kan lese mer om deres opplevelser av anleggene fra Wallax her >