Wallax Volum – store renseanlegg

Wallax Volum tilpasses enkelt dine planer for boligområder, hyttefelt, turistbedrifter og institusjoner – fra 50 til 2000 pe.

Wallaxs løsninger tilpasses i hvert enkelt tilfelle til utbyggers behov. Felles for anleggene er at alle tanker leveres klare for nedgraving, samt at muffer for tilkobling av rør er ferdig montert.

Bli oppringt av Wallax

Avløpsrenseanlegg til større prosjekter

Wallax Volum – våre største renseanlegg, fungerer på samme måte som Wallax minirenseanlegg. Det vil si at vi følger samme renseprinsippet og renser mekanisk/kjemisk. Det er dog noen forskjeller, og den største er at Wallax Volum har en egen forsedimenteringstank. Forsedimenteringstanken har en smart utløpsanordning som skaper et utjevningsvolum. Dette betyr at Wallax Volum kan ta imot store mengder i løpet av kort tid uten at det går ut over renseprosessen.

Og i likhet til de mindre anleggene våre; den stående tanken – den er fortsatt hjertet til et Wallax-anlegg!

I tanken er det en vippeskuffløsning som samler opp 7L/14L utløpsvann om gangen. Når vippeskuffen er fylt med vann, tipper den over og gjennom en mekanisk ventil. Deretter tilsettes riktig mengde fellingsmiddel i avløpsvannet. I praksis betyr dette at våre anlegg renser små mengder vann like bra som store, noe som er veldig viktig i for eksempel hyttefelt som har stor belastningsvariasjon.

I Wallax Volum finner du som regel kun én elektrisk pumpe, og denne styres av et enkelt styrepanel.  Pumpen flytter slammet som dannes i den stående tanken tilbake til forsedimenteringstanken. Den har med andre ord ingenting med selve renseprosessen å gjøre. Dette gjør at dersom strømmen skulle bli borte noen dager, så vil anlegget fortatt rense like bra som før.

I praksis går pumpen bare noen minutter hvert døgn. Det gjør Wallax Volum til en velegnet løsning for steder som har begrenset tilgang til strøm og vi har levert flere renseanlegg til blant annet store turisthytter som er avhengig av aggregat eller solceller.

Våre tilbud inkluderer alle nødvendige befaringer og møter, samt dimensjoneringsgrunnlag og tegninger. Vi har lang erfaring med hensyn til tekniske løsninger som plassering, ledningstrasé, utslipp til resipient etc.

Rett dimensjonering garanteres ut fra oppgitte data. Vi har landsdekkende service som også omfatter rapportering til offentlige myndigheter.

Be om uforpliktende forslag på tilpasset løsning.

  1. Forsedimentering
  2. Renseanlegg
  3. Automatikk
Wallax Volum

Produseres etter dine behov

Alle våre anlegg produseres på vår fabrikk, Crizam Plastprodukter AB.

Fabrikken ligger i Sverige og tilbyr produksjon og bearbeiding av glassfiberarmert polyester av store og små enkeltdeler, større serier eller spesialprodukter etter kundeordre. Alt med høyeste presisjon, kvalitet og til fastsatte leveringstider.

I mer enn 30 år har de utviklet seg til å bli en solid og pålitelig leverandør, som tilbyr produkter av høy kvalitet. De besitter en solid teknisk fagkompetanse og ingeniørkapasitet som vi drar nytte av i alle våre prosjekter; en praktisk og effektiv problemløser av krevende utfordringer.

Wallax Volum

Grunnprosessen – hvordan virker et Wallax-anlegg?

Grunnprosessen i alle våre anlegg er det samme, uansett størrelse og type. Gråvann og svartvann renses uansett hva du skyller ut. La oss beskrive prosessen steg for steg!

  • Sognefjellshytta

Sognefjellshytta – en moderne turisthytteopplevelse

Råmund Mundhjel på Sognefjellshytta gjorde et grundig forarbeid før han valgte renseanlegg til den utsatte turisthytta i det værharde området.

«Jeg hadde tatt samme valg igjen og har anbefalt Wallax til mange kollegaer!»

Les hva Mundhjel vektla i sin vurdering av anlegg.