Grunnprosessen – hvordan virker et Wallax-anlegg?

Grunnprosessen i alle våre anlegg er det samme, uansett størrelse og type. Gråvann og svartvann renses uansett hva du skyller ut. Det betyr at klor og antibakterielle husholdningsmidler ikke ødelegger prosessen. 

Det finnes enkelte ting man ikke skal helle ut i avløpet eller skylle ned i do. Årsaken til dette er stort sett tette rør, men det finnes også produkter som kan ødelegge renseprosessen i spesielt biologiske renseanlegg. Dette skyldes at det biologiske slammet er en levende organisme som ikke tåler sterke vaskemidler eller f.eks. kaffegrut. Dersom dette skylles ut, kan du risikere at slammet dør og dermed ikke renser avløpsvannet så godt som man vil. Med et kjemisk anlegg som de vi i Wallax leverer, er man ikke like sårbar for dette, nettopp fordi kjemien ikke lever på samme måte som biologien. 

Grunnprosessen vår:

Her kan du se hvordan hele grunnprosessen i renseanleggene våre er. 

  1. Forsedimentering. Avløpsvannet ledes til forbehandling, det vil si forsedimentering/slamavskiller.
  2. Støtutjevner. Sikrer utjevning ved styrtbelastning.
  3. Vippeskuff. Sørger for mekanisk mengdeproposjonal dosering av fellingsmiddel.
  4. Tank for fellingsmiddel. Fellingsmiddelet lagres i plasttanker. Aluminiumsulfat – 40%.
  5. Doseringsventil. Fellingsmiddelet slippes ut i anlegget via e justerbar doseringsventil.
  6. Blandesyklon. Når skuffen vipper får avløpsvannet rotasjon i syklonen, blandes med fellingsmiddelet og danner «fnokker».
  7. Kjemslamlager. «Fnokkene» synker til bunns og danner såkalt kjemslam, som lagres i påvente av tømming. Funksjonsprinsippet i et Wallax-anlegg er det samme enkle, uavhengig av anlegget type og størrelse.
  8. Klarsone og utslipp. Når «fnokkene» har dannet kjemslam og synker til bunnen får man en klarsone med renset vann. Vannet ledes til resipient, eventuelt til biologisk etterpolering. 
Wallax_Grunnprosess

Grunnprosessen

Dersom du har noen spørsmål til oss om hele grunnprosessen, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring med minirenseanlegg og hjelper deg gjennom hele prosessen!

Vil du vite mer om hvordan et kjemisk anlegg fungerer, kan du lese mer om det her.