kjemisk anlegg

Et kjemisk anlegg fungerer ved varierende belastning. Det betyr at det slammet som skal rense avløpsvannet ikke er avhengig av jevn tilstrøm av fuktighet gjennom jevn bruk for å ha optimal renseeffekt. I stedet er anlegget avhengig av en dosering av kjemikalier som alltid er tilpasset innkommende avløpsvann. Kjemikaliene på mindre avløpsanlegg er tilsvarende de som benyttes på renseanlegg for drikkevann.

Husholdningsprodukter som for eksempel klorin og løsemidler, fjernes ikke i et kjemisk anlegg, men prosessen blir heller ikke skadelidende.

Kjemiske anlegg fjerner fosfor, som faktisk er den viktigste parameteren å fjerne. Dette gjør at man hindrer en oppblomstring av alger som lever av blant annet fosfor. Når dette fjernes før avløpsvannet slippes ut, vil man  sikre at nærområder som bade- og drikkevann fortsatt vil holde en optimal kvalitet.

Hvorfor velge kjemisk anlegg på hytta?

Både biologiske og kjemiske anlegg vil fungere på en hytte som alltid er i bruk, men de hyttene er det ikke så mange av. De aller fleste fritidshus i Norge står ofte tomme, og gjerne over lengre perioder. Da vil tilførselen til renseanlegget variere mye og man må velge et anlegg som vil fungere uansett.

Et biologisk anlegg er avhengig av jevn bruk for å holde den aktive biologien i rensesystemet levende. Dersom det står ubrukt over en viss tid, vil det som renser vannet dø ut og forsvinne. Det vannet som renner ut i naturen er da like forurenset som da det kom inn.

I et kjemisk anlegg er du ikke like avhengig av jevn bruk på grunn av kjemien som jobber for deg. Du kan også tilføre langt sterkere væsker og til og med kaffegrut, som vil ta livet av et biologisk slam. Med andre ord er det langt sikrere å installere et kjemisk anlegg der du ikke er så ofte fra å få optimal rensing av avløpsvannet.

For å sikrestille at anlegget alltid fungerer som det skal har vi en omfattende serviceavtale på alle anlegg.