Med vår serviceavtale kan du være trygg på at alle kommunens krav til kontroll og innrapportering overholdes. Hvert år gjennomfører våre serviceteknikere kontroll av alle anlegg to eller tre ganger. Vi gjør hele jobben, inkludert all pålagt rapportering til kommunen og direkte melding til deg med beskjed om at alt er gjort når vi er ferdige. Det betyr at du ikke en gang trenger å være tilstede når vi sjekker anlegget ditt!

Lovpålagt kontroll

Alle renseanlegg må gjennomgå årlige kontroller, det er lovpålagt gjennom Forurensningsforskriften. Dette gjøres selvsagt for å sørge for at utløpsvannet som kommer ut av ditt renseanlegg ikke forurenser drikkevannskilder, grunnvann eller vassdrag. Vi opprettholder kommunens krav om årlige kontroller og rapporterer direkte til dem på vegne av alle våre kunder.

For å sikre at anlegget ditt svarer til alle forskrifter, har vi i vår serviceavtale lagt inn to kontroller på alle hytteanlegg og tre kontroller på eneboliger. Ved større anlegg har vi egne avtaler med anleggseier.

Hva inneholder vår serviceavtale?

Under en anleggskontroll måler vi slamnivået med et elektronisk slamlodd. Vi måler pH-verdien og fosfat-fosfor-nivået. I tillegg gjennomfører vi en visuell kontroll av utløpsvannet og fyller på med de kjemikaliene du trenger for at anlegget skal fungere optimalt. Vi ser også til at alt er som det skal med pumpe og pumpestasjonen før vi drar videre.

Det er ikke behov for at du som eier er til stede under kontrollen, men det er viktig at vi har enkel tilgang til anlegget. Du må derfor sørge for nøkler til eventuelle bommer på veien eller fri tilgang om det er snø. Vi sender skjema med oversikt over resultater og eventuelle bemerkninger på e-post rett etter vårt besøk. 

Vi sørger for at ditt anlegg fungerer optimalt – helt enkelt!

Lurer du på hvordan et kjemisk anlegg egentlig virker? Vi har prøvd å forklare det her…