Enkel drift med Wallax serviceavtale!

12. februar 2020

Hvert år gjennomfører våre serviceteknikere kontroll av alle anlegg to eller tre ganger i henhold til vår serviceavtale – uten at kundene våre merker noe til det. Vi gjør hele jobben, inkludert all pålagt rapportering til kommunen, og du får en mail med beskjed om at alt er gjort når vi er ferdige!

Lovpålagt kontroll

Alle renseanlegg må gjennomgå årlige kontroller, det er lovpålagt gjennom forurensningsloven. Dette gjøres selvsagt for å sørge for at utløpsvannet som kommer ut av ditt renseanlegg ikke forurenser drikkevannskilder, grunnvann eller vassdrag i ditt område. Kommunen krever at du har en serviceavtale med oss i det du installerer et renseanlegg fra Wallax – og vi sørger for at de får informasjon om at du etterfølger dette kravet.

For å sikre at anlegget ditt svarer til alle forskrifter, har vi lagt inn to kontroller på alle hytteanlegg og hele tre kontroller på eneboliger. Dette gjør at du kan slappe helt av og vite at alt er som det skal til enhver tid.

Hva sjekker vi?

Under en anleggskontroll måler vi slamnivået med et elektronisk slamlodd. Vi måler pH-verdien og fosfat-fosfor-nivået. I tillegg gjennomfører vi en visuell kontroll av utløpsvannet og fyller på med de kjemikaliene du trenger for at anlegget skal fungere optimalt. Vi ser også til at alt er som det skal med pumpe og pumpestasjonen før vi drar videre.

Du som eier trenger ikke være tilstede under kontrollen. Vi reiser til hytta eller huset ditt uavhengig av din timeplan, og når vi er ferdige med kontrollen sender vi deg en ferdig rapport på e-post så du kan se hva vi har gjort og hvordan det står til med anlegget ditt.

Vi sørger for at ditt anlegg fungerer optimalt – helt enkelt!

Bli oppringt av Wallax

Nedlastinger