FNs sjette bærekraftmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle. I Norge i dag har all tilgang til et toalett, men på verdensbasis regner man med at hele 673 millioner mennesker er helt uten toalettfasiliteter og må gå på do ute. Og det til tross for at vi vet hvor viktig dette er, spesielt for kvinner og barn.

Mellom 1945 og 1960 ble de fleste norske hjem utstyrt med vannklosett, og med det fikk man en betydelig bedring av sanitærforholdene også her til lands. I dag mangler en tredjedel av alle mennesker, hele 2,3 milliarder, tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toalett eller latrine. Dette representerer en betydelig sikkerhets- og helserisiko, og det hindrer sosial og økonomisk utvikling.

I dag vet vi at mangelen på rennende vann og kloakksystemer fører til:

  • Over 1600 barn dør, hver dag, av diaré eller andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre hygiene og sanitære forhold.
  • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon grunnet manglende toalettfasiliteter. Når skoler installerer toalett, øker jenteandelen med 11%.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem reduserer faren for seksuelle overgrep.
  • Det er de aller svakeste gruppene i samfunnet som har dårligst tilgang til sanitære forhold – minoritetsgrupper, eldre og syke er svært utsatt.

Kilde: FN-sambandet,

https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-toalettdag

Minirenseanlegg kan bidra til å bedre sanitærforholdene der det er lite eller mangelfull infrastruktur. Derfor har vi FNs Bærekraftmål nummer 6; «Rent vann og gode sanitærforhold» med oss i vårt arbeid, både nå og inn i fremtiden.