Wallax mini renseanlegg leveres direkte fra lager i Norge.

Produksjon av anlegg

Alle anlegg vi leverer har vi produsert på vår fabrikk i Bjästa, sør for Örnsköldsvik i Sverige. De siste årene har det skjedd mye positivt mellom samarbeidet mellom fabrikken og salgs/utviklingsavdelingen i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre eksisterende og nye anlegg.

I 2020 ble Anders Berglund ansatt som produksjonssjef i Sverige.

Det har skjedd en stor omstilling her i Sverige. Det ble raskt klart for meg at fabrikken ikke jobbet effektiv. Det var for lite struktur i produksjonsprosessen som gjorde at kapasiteten til fabrikken ikke ble utnyttet optimalt. Tidligere måtte vi be om hjelp fra underleverandører for å levere anleggene. I dag har vi mye bedre kommunikasjon med Wallax Norge som gjør at vi kan produsere halvfabrikater til anleggene som vi holder på lager. Når bestillingen kommer behøver vi kun å montere anlegget sammen. Dette har en veldig positiv effekt på leveringstiden og kostnadene.

Anders Berglund


Teknisk sjef og ingeniør, Lasse Timenes og daglig leder, Ronald Christenhusz har sett kritisk på anleggene vi leverer og har funnet en rekke punkter som vi har forenklet i form av standard deler og enklere konstruksjon. Dette har ført til at anleggene har blitt forbedret teknisk og kostnader har blitt redusert. To av endringene som har blitt gjort er:

Innfestning av avløpsrør
Når anlegg er under transport er det alltid en risiko for skade. For å begrense denne risikoen har innfestingen av avløpsrøret blitt forbedret.

Lokk
Alle lokk som kommer med nye Wallax anlegg har blitt forbedret. Det er nå en pakning på innsiden av lokket som vil begrense uønsket lukt rundt anlegget. Låsen er også erstattet med vanlige vingemuttere som kan anskaffes i enhver jernvarebutikk. Dette forenkler prosessen om låsen på anlegget må byttes ut.

Små endringer, store forskjeller

Det er ofte små endringer som har stor betydning for de som monterer og drifter anleggene. Med et kontinuerlig fokus på utvikling og perfeksjonering av våre anlegg, er vi en trygg partner innen renseanlegg.