Ved utslipp til resipienter som er ekstra sårbare for smittestoff stilles det spesielt strenge krav til rensing av avløp. For å sikre god nok rensing benytter man en prosess som vi kaller biologisk etterpolering. I praksis er dette en ekstra filtrering av avløpsvannet etter at det har vært gjennom selve renseanlegget. Filtermediet man bruker er som oftest vasket pukk på 32 mm eller større.

  1. Glassfibertanken hvor avløpsvannet gjennomgår grunnprosessen. Deretter ledes vannet med selvfall til pumpestasjonen.
  2. Pumpestasjon. Herfra pumpes vannet inn på et biologisk etterpoleringsfilter av grov pukk.
  3. Etterpoleringsfilter (grøft) Etterpoleringstrinnets funksjon er å redusere organisk materiale ytterligere. Fra etterpoleringsfilteret ledes vannet med selvfall tilbake til pumpestasjonfor resirkulasjon. Lang oppholdstid i filteret gjør at man oppnår en betydelig reduksjon av bakterier, <1000TKB
  4. Restutslipp føres til resipient. Restutslippet tilsvarer badevannskvalitet.

Biologisk etterpolering

Ren natur

Viktigheten av god rensing av avløpsvann kommer spesielt godt frem i de mer urørte delene av landet vårt. Fortsatt er vi heldige i Norge. Vi kan vandre milevis i urørt natur på fjell og i skoger, og mye av grunnen til dette er nettopp våre strenge krav til hvordan vi behandler omgivelsene våre. Derfor er vi stolte av at vi ikke bare leverer renseanlegg til hus og private hytter, men også til større turisthytter og andre institusjoner over hele landet.

Og nettopp i de litt mer avsidesliggende områdene er viktigheten av vårt arbeid så synlig. Det er her vi vil lene oss over hvilken som helst klukkende bekk og drikke det friske fjellvannet uten frykt for bakterier. Og det sørger blant annet biologisk etterpolering for å sikre.

Våre anlegg tåler alle klimautfordringer man møter på i Norge. I tillegg kan de stå ubrukt over lengre tid uten at renseprosessen tar skade av det. Du kan lese mer om hvorfor du bør velge et Wallax-anlegg her.

Har du noen spørsmål må du ikke nøle med å ta kontakt med oss!