Wallax renseanlegg benytter en kjemisk og mekanisk renseprosess av avløpsvann som ikke krever kontinuerlig tilføring av avløpsvann for å fungere slik det skal.

Norge består av mye natur, med store avstander og fraværende kommunale avløpsordninger på avsidesliggende steder. Løsningen på det er et eget renseanlegg. Noen anlegg har kontinuerlig bruk, mens andre er mer sesongbestemt. Dette fører til at anlegg kan stå ubrukt i flere måneder.
Det er ikke alle renseanlegg som vil fungere optimalt ved varierende belastning. For eksempel er hytter på Sørlandet spesielt utsatt for å stå ubrukt gjennom vinterhalvåret, men om sommeren når det er storinnrykk er renseanleggene under stort press. Det er også svingninger rundt helgebruk og ukedager.

Ingen problem for Wallax anlegg

Problematikken rundt varierende belastning er meget kjent innen renseanlegg. Wallax anlegg er bygget for å tåle disse svingningene innen belastning meget bra. Grunnen til dette er hovedsakelig at den kjemiske og mekaniske renseprosessen ikke krever mye for å fungere optimalt. Kontra biologiske renseanlegg hvor anlegget er avhengig av å beholde en bakteriekultur hvor aktivt slam må holdes i live for at renseprosessen skal holdes i gang.

Et bilde som inneholder bakke, gress, utendørs, drikkeAutomatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bakke, gress, utendørs, drikkeAutomatisk generert beskrivelse

Spesielt hytter men også til en viss grad helårsboliger bruker vann ulikt gjennom året og døgnet. Dette merkes spesielt på hyttefelt som belastes forskjellig avhengig av sesongen. I tillegg er det den typiske svingningene gjennom uken fordi hyttene brukes i helgene og ikke så mye på hverdager.

Starter av seg selv

I Wallax renseanlegg finner du ingen aktiv slam som trenger en viss temperatur eller næring for å holde renseprosessen i gang. Derfor er det ingen problem hvis et Wallax renseanlegg står 100% stille i flere uker eller måneder. Så fort det kommer inn nytt avløpsvann i anlegget fylles vippeskuffen opp og fellingsmiddel tilsettes mekanisk. Denne funksjonen gjør at renseanlegget starter av seg selv og setter i gang med rensing umiddelbart, helt av seg selv.

Deler opp belastningen

En annen form for varierende belastningen er toppene i vannforbruk som vanligvis er om morgenen og kvelden. Dette er når folk bruker dusjen, lager frokost eller middag. Våre forsedimenteringstanker har et spesielt utformet utløp som spiller i lag med hovedrensetanken (også kalt Wallax kjemidel). Våre renseanlegg kan fange opp rundt 15% av døgnets vannforbruk i løpet av en kort tid og dele dette ut over noen timer. På denne måten får vi ingen overbelastning på anlegget. Dette gjør at vi kan som regel velge et kompakt anlegg som har en stor kapasitet. 

Et godt eksempel av et anlegg med store variasjoner er Wallax W40 anlegget på Glitterheim i Jotunheimen nasjonalpark.

Vi ligger i Jotunheimen nasjonalpark og har ikke strøm. Wallax ble valgt fordi det er et system som ikke krever strøm, alt er mekanisk og gjennomprøvd. Erfarne konsulenter som kunne gi oss gode råd om hva vi trengte. Et anlegg som har fungert utmerket.

Knut Vole, Hyttevert Glitterheim turisthytte

Bestyrere Knut og Tone Vole