Entries by Per Torgersen

-Har fungert hele veien!

Wallax renseanlegg har god brukstid og kan fungere en god del år lengre enn garantien. Et av våre eldste og fortsatt operative anlegg ble satt opp i helt tilbake til 1987 og ligger ved Stenbekk Misjonssenter. Morten Sand, som er vaktmester på Stenbekk, sier de aldri har hatt noen problemer med anlegget.– Det har fungert […]

Hvordan slippes det rensede vannet ut?

En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Dette gjelder også renseanlegg. Selv om renseanlegget fungerer bra, kan utløpet skape mye problemer for den totale løsningen. Det er den totale løsningen som må fungere bra. Derfor er det viktig å benytte rett type resipient. Oftest er det slik at måten vannet slippes ut på, […]

Avløpsordning uten bekymring

Wallax renseanlegg i vinterstid At renseprosessen av avløpsvannet opprettholdes gjennom hele året er meget viktig for at vannsystemer og fasiliteter skal fungere. Ulike renseanlegg benytter ulike renseprosesser, biologisk rensing krever at systemet blir brukt for at det ikke skal stoppe opp. Våre anlegg krever ikke dette. Wallax renseanlegg renser avløpsvann mekanisk/kjemisk og er derfor ikke […]

Hva kreves for å holde anlegget i gang?

Drift og service av Wallax renseanlegg For å opprettholde tilfredsstillende og stabil drift av renseanlegget innebærer det jevnlig service. Wallax har 8 servicemedarbeidere som utfører service og kontroll på Wallax renseanlegg per dags dato. Vi har servicefolk basert fra nord til sør i landet. Hvor ofte anlegget skal kontrolleres og utføres service på bestemmes av […]

Forbedringer i produksjonen

Produksjon av anlegg Alle anlegg vi leverer har vi produsert på vår fabrikk i Bjästa, sør for Örnsköldsvik i Sverige. De siste årene har det skjedd mye positivt mellom samarbeidet mellom fabrikken og salgs/utviklingsavdelingen i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre eksisterende og nye anlegg. I 2020 ble Anders Berglund ansatt som produksjonssjef […]

Kjøp anlegg direkte fra leverandør

I Norge finnes det en rekke forhandlere av renseanlegg, men vi i Wallax skiller oss ut ettersom vi selger ikke bare anlegget, vi er de som produserer det.   Trygghet i kompetansen Våre ansatte i Wallax sitter på stor kompetanse innen ulike områder. Vi har rørlegger kompetanse, ingeniørkompetanse på produksjon og maskinnivå. Vi sitter også på […]

Under en krone per døgn

(Det er kun den lille pumpen (farget rød) som bruker strøm i et Wallax renseanlegg.) Meget lave strømkostnader Wallax renseanlegg skiller seg fra mengden når det kommer til strømforbruk. Vi utnytter selve avløpsvannet som driver i hoved renseprosessen i våre anlegg. Fordi anleggene våre renser kjemisk/mekanisk og drives av avløpsvann er vi ikke avhengig av […]

Takler varierende belastning

Wallax renseanlegg benytter en kjemisk og mekanisk renseprosess av avløpsvann som ikke krever kontinuerlig tilføring av avløpsvann for å fungere slik det skal. Norge består av mye natur, med store avstander og fraværende kommunale avløpsordninger på avsidesliggende steder. Løsningen på det er et eget renseanlegg. Noen anlegg har kontinuerlig bruk, mens andre er mer sesongbestemt. […]

Levetiden til våre renseanlegg

Wallax har levert et betydelig antall store og små renseanlegg i både Norge og Sverige, siden 80-tallet. Mange eldre renseanlegg er fremdeles i drift med serviceavtale. Dette er anlegg fra slutten av 80-tallet, og utover 90-tallet. Våre renseanlegget produseres i glassfiberarmert polyester (GRP) som gjør at anlegget er robust og motstandsdyktig for plassering i bakken/grunn […]

Hvorfor velge kjemisk rensing?

Kjemisk vs biologisk anlegg Renseanlegg sin hovedoppgave er å rense avløpsvann slik at det er mulig å slippe ut vannet i naturen. To renseprosesser som ofte omtales er biologisk, og kjemisk rensing, men hva er forskjellene på de to typene? Naturens egen renseprosess Det er ikke noe tvil om at det er beste er om […]