Wallax renseanlegg kan enkelt bygges i takt med utbygging av hyttefelt, boligfelt og større leilighetskomplekser. Dette er grunnet den enkle oppbyggingen av anleggene og at det kreves lite for å utvide.

Passer for alle typer utbyggere

Når et nytt hytteområde eller boligfelt  er i oppstartsfasen fokuseres det oftest på infrastruktur. I denne fasen har grunneier ofte begrenset med midler til å investere i et renseanlegg. Wallax sine løsninger gir muligheter for å kun kjøpe og montere halve renseanlegget som er klargjort for fremtidig utvidelse i første omgang, uten at renseprosessen uteblir i mellomtiden.

Trysilsetra

Et godt eksempel på dette er Trysilsetra, her skal det bygges 53 nye hytter i et område, men alle hyttene er ikke solgt enda. Her er det montert et anlegg som dekker behovet for de første hyttene som har blitt solgt. Dette anlegget dekker behovet for rensing av avløpsvannet inntil videre. Når flere hytter blir solgt vil renseanlegget bygges ut videre. Dette er en typisk problemstilling som utbyggere havner i, men med Wallax renseanlegg kan det løses med en slik ordning som vi har på Trysilsetra. 

Hva blir montert først?

På Trysilsetra leverte vi  i første omgang 1 slamavskiller  og 1 kjemidel (renseanlegget).

Det neste steget blir å montere det samme, hvor slamavskiller monteres foran eksisterende slamavskiller og renseanlegget monteres parallelt med det eksisterende renseanlegget.

Produseres etter behov

Vår fabrikk i Sverige produserer alle delene, tankene og mekanismene i alle renseanlegg vi leverer. Dette gjør at vi kan spesialbestille, tilpasse anlegg til hver enkelt kunde og dekke deres behov, uten at det må gå gjennom en underleverandør eller en lengre prosess.