Service

Wallax as har et landsdekkende servicenett for alle sine renseanlegg. Våre serviceteknikkere har høy kompetanse og lang erfaring for drift og vedlikehold. Med tegning av drift- og serviceavtale hos Wallax overføres ansvaret til oss for at renseanlegget fungerer til enhver tid, samt rapportering til myndighetene. Kommunen krever signert service- og vedlikeholdsavtale for å oppfylle kravene i henhold til forurensningsforskriften.

Wallax har et unikt intervall med tanke på antall service pr år for renseanlegg som ikke minst betyr stor trygghet for anleggseier: