Service

Wallax as har et landsdekkende servicenett for alle sine avløpsrenseanlegg. Våre serviceteknikkere har høy kompetanse og lang erfaring for drift- og vedlikehold. Med tegning av en drift- og serviceavtale overføres ansvaret til oss for at avløpsrenseanlegget fungerer til enhver tid. Drift- og serviceavtale inkluderer rapportering til myndighetene. Gjelder ikke rapportering via Alltin.

Wallax as er unik med tanke på serviceintervall per år. Dette gir stor trygghet for anleggseier(e).

Bli oppringt av Wallax