Wallax Volum tilpasses enkelt dine planer for boligområder, hyttefelt, turistbedrifter og institusjoner – fra 50 til 2000 pe.

Wallaxs løsninger tilpasses i hvert enkelt tilfelle til utbyggers behov. Felles for anleggene er at alle tanker leveres klare for nedgraving, samt at muffer for
tilkobling av rør er ferdig montert

Avløpsrenseanlegg til større prosjekter

Wallax Volum – våre største renseanlegg, fungerer på samme måte som Wallax minirenseanlegg. Det vil si
at vi følger samme renseprinsippet og renser mekanisk/kjemisk. Det er dog noen forskjeller, og den største
er at Wallax Volum har en egen forsedimenteringstank. Forsedimenteringstanken har en smart
utløpsanordning som skaper et utjevningsvolum. Dette betyr at Wallax Volum kan ta imot store mengder i
løpet av kort tid uten at det går ut over renseprosessen.

Wallax Volum

Produseres etter dine behov

Alle våre anlegg produseres på vår fabrikk, Crizam Plastprodukter AB.

Fabrikken ligger i Sverige og tilbyr produksjon og bearbeiding av glassfiberarmert polyester av store og små enkeltdeler, større serier eller spesialprodukter etter kundeordre. Alt med høyeste presisjon, kvalitet og til fastsatte leveringstider.

I mer enn 30 år har de utviklet seg til å bli en solid og pålitelig leverandør, som tilbyr produkter av høy kvalitet. De besitter en solid teknisk fagkompetanse og ingeniørkapasitet som vi drar nytte av i alle våre prosjekter; en praktisk og effektiv problemløser av krevende utfordringer.