Kullfilter

  • Problemløser for uønsket lukt i forbindelse med slamavskillere, fettutskillere, renseanlegg og biologiske toaletter.
  • Monteres enkelt på avluftingsrøret fra kloakklufting over tak, eller lufterør fra fettutskiller.
  • Inneholder aktivert spesialkull.
  • Kullfilteret fanger effektivt opp uønsket lukt.
  • Anslutning for muffe til 50mm, 75mm, og 110mm.

Last ned PDF