Store anlegg

Wallax avløpsrenseanlegg tilpasses enkelt dine planer for boligområder, hyttefelt, turistbedrifter og institusjoner – fra 50 til 1200 pe.

Wallaxs prefabrikerte løsninger tilpasses i hvert enkelt tilfelle til utbyggers behov. Felles for anleggene er at alle tanker leveres klare for nedgraving, samt at muffer for tilkobling av rør er ferdig montert.

Våre tilbud inkluderer alle nødvendige befaringer og møter, samt dimensjoneringsgrunnlag og tegninger. Vi har lang erfaring med hensyn til tekniske løsninger som plassering, ledningstrasé, utslipp til resipient etc.

Bli oppringt av Wallax

Rett dimensjonering garanteres ut fra oppgitte data. Vi har landsdekkende service som også omfatter rapportering til offentlige myndigheter.

En av våre kunder er Furutangen ved Osensjøen, et sant hytteeventyr bygd opp rund den gamle bosetningen i de innlandske skoger fra  1854. Du kan lese mer om deres opplevelser av anleggene fra Wallax her.

Be om uforpliktende forslag på tilpasset løsning.