Minirenseanlegg

Rennende vann i springen er en selvfølge for oss nordmenn, men ikke alle steder er det like enkelt å gjennomføre i vårt langstrakte land. For mange er det svært kostbart å knytte seg til det kommunale nettet, men med et minirenseanlegg fra Wallax møter du alle utslippskrav med eget anlegg. 

Wallax minirenseanlegg består av en tank ferdig for nedgraving. Anlegget bruker ikke strøm, men drives av avløpsvannet,  og vi gir 15 års totalgaranti. Dette gir deg svært forutsigbare og lave driftskostnader, hele året igjennom.

Wallax leverer kjemiske anlegg som fungerer svært godt, også ved varierende belastning. Kjemikaliene doseres i forhold til innkommende avsløpsvann, noe som mindre anlegg tilsvarer de som benyttes på renseanlegg for drikkevann.

Alle våre anlegg er testet og godkjent av SINTEF.

Mekaniske/kjemiske anlegg, rensegrad 90/70 (kl.3 og 3F)

Wallax minirenseanlegg – produsert i GAP (Glassfiber armert polyester) – for rensing av avløpsvann fra både svart (WC) og gråvann (alt annet fra bolig og hytte).

Fungerer optimalt også på hytter og fritidsboliger med varierende belastning da renseprosessen ikke er avhengig av jevn bruk.

Anleggene er testet og godkjent og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg.

Bli oppringt av Wallax

Mekaniske/kjemisk minirenseanlegg, rensegrad 90/90 (kl.1.)

Wallax minirenseanlegg 90/90 består av en tank + en liten pumpestasjon ferdig for nedgraving. Anlegget har lave strømkostnader med en pumpe på kun 450W installert, 15 års totalgaranti inkl. pumpe og automatikk. Fordelene til Wallax minirenseanlegg gir meget forutsigbare og lave driftskostnader.

Wallax minirenseanlegg 90/90 benyttes i sårbare områder hvor rensekravene er spesielt strenge. Anlegget sikrer reduksjon av både totalfosfor og organisk materiale. I tillegg får man et restutslipp med badevannskvalitet (<1000TKB).

Anleggene er testet og godkjent og står på SINTEF sin liste over godkjente minirenseanlegg.

Felles for alle Wallax minirenseanlegg 90/70 og 90/90.

 • 15 års totalgaranti.
 • Meget lang levetid, tilsvarende øvrige ledningsnett.
 • Lave og forutsigbare driftskostnader.
 • Tåler klor, kaffegrut, sterke syrer og baser etc.
 • Stabile renseresultater.
 • Klarer varierende bruk. (f.eks. som fra hytter).
 • Ingen avanserte elektronikksystem som PLS eller tilsvarende.
 • Alle røranslutninger kommer ferdig med muffer montert.
 • Ingen krav til overbygg eller el-installasjon for lys og varme.
 • Testet og godkjent i henhold til NS EN 12566-3.
 • Står på SINTEF sin liste over godkjente renseanlegg.

Kontakt oss for mer informasjon og et uforpliktende pristilbud. Vi ser frem til å høre fra deg.

Se hvordan våre renseanlegg fungerer