Grunnprosess

1. oktober 2019

Hvordan virker et Wallax-anlegg?

Grunnprinsippet i alle våre anlegg er det samme, uansett størrelse og type. Gråvann og svartvann renses uansett hva du skyller ut – også klor og andre sterke husholdningsmidler.

  1. Forsedimentering. Avløpsvannet ledes til forbehandling, det vil si forsedimentering/slamavskiller.
  2. Støtutjevner sikrer utjevning ved styrtbelastning.
  3. Vippeskuffen sørger for mekanisk mengdeproposjonal dosering av fellingsmiddel.
  4. Tank for fellingsmiddel. Fellingsmiddelet lagres i plasttanker. Aluminiumsulfat – 40%.
  5. Doseringsventil. Fellingsmiddelet slippes ut i anlegget via e justerbar doseringsventil.
  6. Blandesyklon. Når skuffen vipper får avløpsvannet rotasjon i syklonen, blandes med fellingsmiddelet og danner «fnokker».
  7. Kjemslamlager. «Fnokkene» synker til bunns og danner såkalt kjemslam, som lagres i påvente av tømming. Funksjonsprinsippet i et Wallax-anlegg er det samme enkle, uavhengig av anlegget type og størrelse.
  8. Klarsone og utslipp. Når «fnokkene» har dannet kjemslam og synker til bunnen får man en klarsone med renset vann. Vannet ledes til resipient, eventuelt til biologisk etterpolering. 

I noen kommuner er det ekstra strenge krav til rensing, da benyttes anlegg med biologisk etterpolering.

 

Bli oppringt av Wallax

Nedlastinger