Å ruste seg for fremtiden har kanskje aldri vært viktigere enn nå og vi i Wallax går inn i fremtiden og 2021 med små sommerfugler i magen. Ingen vet hva vi har i vente, når ting blir mer normalt igjen, mer forutsigbart, men for oss i Wallax begynte arbeidet for å satse enda høyere allerede i fjor, og 2020 har blitt brukt til opprustning i stedet for nedstenging.

Et vendepunkt

For ett år siden stod man overfor et stort og viktig valg. Fabrikken Crizam i Sverige var ved et veiskille og Wallax fikk to muligheter; flytte produksjonen til et annet sted eller rett og slett kjøpe hele fabrikken i Sverige. Valget falt på det siste.
Crizam har en ekspertise på fabrikken som ligger helt i verdenstoppen. Vi har ikke klart å finne noen som er like gode på glassfiberarmert polyester noe annet sted. Så i stedet for å lete etter en ny samarbeidspartner ble det ansatt en ny direktør, Anders Berglund. Og han har på kort tid blåst nytt liv inn i hverdagen og lagt om strukturen av de to produksjonslinjene vi har der; avløpsrenseanlegg og større, industrielle trykkfiltre.

Økende marked

Markedet har på ingen måte stagnert i dette annerledesåret, snarere tvert imot. Det er ingen tvil om at året der vi ikke fikk reise på ferie til utlandet har gitt et enormt løft til landets mange hytter og fritidsboliger, og mange har nok satt i gang med prosjekter de har tenkt på lenge. Som innlagt vann!
Og Wallax har grepet mulighetene 2020 har gitt dem – med begge hender!
To nye salgsingeniører er ansatt for å styrke salgsavdelingen på både store og mindre anlegg. I tillegg er markedsstrategien betydelig endret og spisset. Det digitale landskapet er der kundene våre er og vi har lagt betydelige midler i oppgradering av hjemmesiden vår, inkludert en oppdatering av hele profilen og uttrykket vårt. Vi har også kjørt flere kampanjer på store digitale flater, nettopp for å gripe mulighetene dette året har gitt oss.
Og for de som eventuelt lurte;

Vi er en bedrift å regne med i fremtiden.

Pål Sture Skogfelt
Ny direktør ved Crizam i Sverige, Anders Berglund og Wallax egen Pål Sture Skogfelt.

Om du vil vite mer om våre minirenseanlegg – ta kontakt med oss her!