Wallax renseanlegg har god brukstid og kan fungere en god del år lengre enn garantien. Et av våre eldste og fortsatt operative anlegg ble satt opp i helt tilbake til 1987 og ligger ved Stenbekk Misjonssenter.

Morten Sand, som er vaktmester på Stenbekk, sier de aldri har hatt noen problemer med anlegget.
– Det har fungert bra hele veien, vi har ikke hatt noen betydelige problemer med anlegget.

Wallax anlegget på Stenbekk er et W20 anlegg som ikke er tilkoblet strøm. Vippeskuffen er en av de få bevegelige delene som driftes av avløpsvannet. Dette gjør at anlegget krever lite vedlikehold og har en tilnærmet uendelig driftstid. Sand forklarer at han kun er nede og sjekker anlegget rundt en gang i måneden.

Jeg tar 8 prøver i løpet av året og sender dem inn til Eurofins i Moss. Alle prøvene jeg har sendt inn har blitt godkjent. Service besøkene går helt av seg selv og hvis jeg har noen spørsmål så ringer jeg bare Wallax direkte.

Morten Sand

Mest belastning om sommeren

– På sommerstid er det helt fullt fra Sankthans til slutten av august. Vi har også aktivitet gjennom hele året, men ikke i like stor grad som om sommeren.

På Stenbekk kan privatpersoner eller større grupper leie enkeltrom eller hele lokalet. Anlegget tåler varierende belastning og trenger kun service for å opprettholde driften.

Som alle Wallax anlegg blir det utført service mellom 2 og 3 ganger i året basert på hvor hyppig anlegget blir brukt.

Robust og motstandsdyktig

Alle våre renseanlegg produseres i glassfiberarmert polyester, også kalt GRP. Dette materialet er meget robust og motstandsdyktig. Når servicemedarbeiderne utfører service, så sjekkes tilstanden på tanken. Anlegget på Stenbekk har hatt et godt utgangspunkt med tanke på plassering og miljø. Vi kan ikke love at alle anlegg vi leverer vil holde over 35 år, men anlegget på Stenbekk viser at det er mulig.