Drift og service av Wallax renseanlegg

For å opprettholde tilfredsstillende og stabil drift av renseanlegget innebærer det jevnlig service. Wallax har 8 servicemedarbeidere som utfører service og kontroll på Wallax renseanlegg per dags dato. Vi har servicefolk basert fra nord til sør i landet.

Hvor ofte anlegget skal kontrolleres og utføres service på bestemmes av hvordan anlegget benyttes. Dette varierer mellom 2 til 6 servicebesøk i løpet av året, men vanligvis har vi avtaler på 3 servicebesøk i året på anlegg til bolig, 2 på anlegg til fritidsbolig og for større anlegg fra 50 pe og oppover har vi mellom 4 til 6 servicebesøk i året.

Ved lavere besøksfrekvens gis det dispensasjon, som for eksempel om vinteren på Sørlandet

Hva utføres på et servicebesøk?

Når det utføres service sjekkes vannet som slippes ut, fellingsmiddel og slamnivå blir sjekket og overflater hvor vannet slippes ut renses ved behov.

Det første som gjøres er at det tas en renseprøve. Prøven analyseres for rensegrad av fosfor og turbiditet. Prøvene til store anlegg sendes inn til et akkreditert laboratorium for å få et enda mer nøyaktig svar på hvor godt vannet er renset.

Tanken som inneholder fellingsmiddel blir fylt opp og det sjekkes at doseringen av fellingsmiddel er riktig. Dersom det har oppstått et avvik i rensegrad, justeres doseringen, enten opp eller ned.

Ved hjelp av et elektronisk slamlodd måles slamnivået i anlegget. Dersom anlegget nærmer seg fullt noteres dette i rapporten, dette sikrer at anleggseier kan bestille tømming av anlegget når det er behov for det. Dette sparer ressurser ettersom tømmingen blir gjort etter behov.

Til slutt vaskes overflatene der vannet renner og blander seg. Slik unngås ikke ønskelig lukt og prosessene opprettholdes slik at de fungerer som de skal.

Rapportering

Etter hver service rapporteres alt inn på et digitalt system. Anleggseier og servicesjef i Wallax får en kopi slik at eventuelle avvik eller tiltak kan følges opp. Wallax benytter dette systemet aktivt som et kvalitetssikringssystem. Hver eneste service sjekkes og saken lukkes ikke før alt er i orden. Slik sørger vi for at anlegget renser problemfritt.

Hvert år rapporteres alle testverdier og driftsrapporter av alle renseanlegg inn til kommunene slik at de får oversikt og det som kreves følges opp.

Produksjon av anlegg

Alle anlegg vi leverer har vi produsert på vår fabrikk i Bjästa, sør for Örnsköldsvik i Sverige. De siste årene har det skjedd mye positivt mellom samarbeidet mellom fabrikken og salgs/utviklingsavdelingen i Norge. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre eksisterende og nye anlegg.

I 2020 ble Anders Berglund ansatt som produksjonssjef i Sverige.

Det har skjedd en stor omstilling her i Sverige. Det ble raskt klart for meg at fabrikken ikke jobbet effektiv. Det var for lite struktur i produksjonsprosessen som gjorde at kapasiteten til fabrikken ikke ble utnyttet optimalt. Tidligere måtte vi be om hjelp fra underleverandører for å levere anleggene. I dag har vi mye bedre kommunikasjon med Wallax Norge som gjør at vi kan produsere halvfabrikater til anleggene som vi holder på lager. Når bestillingen kommer behøver vi kun å montere anlegget sammen. Dette har en veldig positiv effekt på leveringstiden og kostnadene.

Anders Berglund


Teknisk sjef og ingeniør, Lasse Timenes og daglig leder, Ronald Christenhusz har sett kritisk på anleggene vi leverer og har funnet en rekke punkter som vi har forenklet i form av standard deler og enklere konstruksjon. Dette har ført til at anleggene har blitt forbedret teknisk og kostnader har blitt redusert. To av endringene som har blitt gjort er:

Innfestning av avløpsrør
Når anlegg er under transport er det alltid en risiko for skade. For å begrense denne risikoen har innfestingen av avløpsrøret blitt forbedret.

Lokk
Alle lokk som kommer med nye Wallax anlegg har blitt forbedret. Det er nå en pakning på innsiden av lokket som vil begrense uønsket lukt rundt anlegget. Låsen er også erstattet med vanlige vingemuttere som kan anskaffes i enhver jernvarebutikk. Dette forenkler prosessen om låsen på anlegget må byttes ut.

Små endringer, store forskjeller

Det er ofte små endringer som har stor betydning for de som monterer og drifter anleggene. Med et kontinuerlig fokus på utvikling og perfeksjonering av våre anlegg, er vi en trygg partner innen renseanlegg.

I Norge finnes det en rekke forhandlere av renseanlegg, men vi i Wallax skiller oss ut ettersom vi selger ikke bare anlegget, vi er de som produserer det.  

Trygghet i kompetansen

Våre ansatte i Wallax sitter på stor kompetanse innen ulike områder. Vi har rørlegger kompetanse, ingeniørkompetanse på produksjon og maskinnivå. Vi sitter også på en bred kunnskap om lovverket rundt vann og avløp
Denne kompetansen bruker vi hver dag når vi driver med produktutvikling, kundeveiledning og logistikk i forbindelse med service av alle våre anlegg og leveranse.

Det er viktig at vi kan få være med fra starten i et prosjekt. Slik kan vi komme med innspill for å komme fram til den mest effektive renseløsningen. Vi er ute etter å finne en kosteffektiv løsning for kunden, som samtidig oppfyller alle kravene som stilles for rensing av avløpsvannet.

Ronald Christenhusz, daglig leder og ingeniør i Wallax

Produseres i Sverige

Fabrikken som produserer alle komponenter til våre anlegg drives og eies av oss i Wallax. Dette skaper en unik mulighet for oss til å tilpasse hvert eneste anlegg vi leverer om det er behov for det.

Vi kjenner at vi eier produktene og er stolt av det. Dukker det opp utfordringer, er vi der for å løse det om det. Enten om det er i produksjonen, installasjonen eller i driftsfasen.


Dette gjør at vi er en nærmere samarbeidspartner som tar del i en rekke spennende og utfordrende prosjekter.

Svindland Pølsefabrikk

Et godt eksempel på dette er anlegget som monteres ved Svindland Pølsefabrikk rett utenfor Flekkefjord. Anlegget som var montert der fra før nådde ikke kravene for fjerning av fosfor. Derfor har vi sammen med en uavhengig rådgivende ingeniør og lokal rørlegger kommet opp med en løsning, der vi kobler til et Wallax anlegg etter det eksisterende anlegget.

Å få de 2 anleggene til å fungere sammen har vært den største utfordringen, men vi har fått det til og vi gleder oss til anlegget settes i drift før slutten av 2022.

Mye vaskevann

Anlegget i Flekkefjord må tåle å rense en del vaskevann, ettersom det er majoriteten av avløpsvannet til fabrikken. Det opprinnelige anlegget var dimensjonert for cirka 25-30 m3 vann per dag. Det gjør det nye Wallax anlegget som er koblet opp nå også, men med hovedfokus på fjerning av fosfor.

I tillegg har vi gjort anlegget klart for utvidelse til cirka 200 pe slik at de lokale fastboende kan koble seg opp i framtiden.