Naturen vår er sårbar. Den krystallklare isen, den irrgrønne mosen. Lyngen som brer om seg og de små bekkene som renner nedover fjellsidene. I fjellet kjenner man seg nesten alene når den friske morgenluften smyger seg langs hytteveggen og hilser til en ny dag.

Det er ingen selvfølge at det fortsatt er sånn.

I Norge har vi lang tradisjon for å ta vare på fjellheimen vår. Du finner tilsynelatende uberørt natur i selv godt befolkede områder der elver og bekker renner friskt gjennom stein og skog. For mange er dette noe av det norskeste av det norske, og vi er mange som jobber for at det skal forbli slik.

Oppgradering

1434 meter over havet ligger Sognefjellshytta. Opprinnelig stod den ferdig i 1947 og etter flere utvidelser og utbedring gjennom tiden, ble hytta totalrenovert i 2015. Et nytt bygg i limtre og glass binder de gamle bygningene sammen og skaper et helt unikt uttrykk og bilde av norsk fjelltradisjon.

Og med det nye designet kom også behovet for oppgradering av andre fasiliteter. Da valget om renseanlegg skulle tas, var det viktig for daglig leder Råmund Mundhjel at systemet skulle være enkelt å drifte selv. Det måtte tåle alt av naturlige forhold og ikke minst fungere ved ujevn bruk gjennom året og sesongen. Til tider er det enorm trafikk på den populære turisthytta. Da må anlegget kunne ta unna for den store belastningen. Samtidig er hytta stengt i lenger perioder av året, noe som krever at anlegget også kan stå stille uten tilførsel av fuktighet.

«Etter vurdering av mange anlegg valgte jeg Wallax. Pris, at anlegget takler sesongvariasjoner godt og oppfølgingen i valgprosessen var viktig for meg» forklarer Mundhjel. «Vi fikk svært god service og oppfølging under og etter montering. Samtidig var Wallax gode sparringspartnere underveis i planleggingen.»

Selvdreven

I dag driver Mundhjel og hans stab renseanlegget selv. Med lange avstander og mye vær var det viktig for Sognefjellhyttas eiere at anlegget var sikkert i drift, at det ikke bruker mye strøm, at de har forutsigbarhet i forhold til alt av kostnader og at de fikk tett oppfølging av vårt serviceteam.

Og alt dette fant de hos oss i Wallax. Vårt anlegg svarer til alle krav og ønsker fra både Sognefjellhytta og Lom kommune. Sammen sørger vi for at fjellheimen i Lom bevarer sin renhet i mange år fremover.

«Jeg hadde tatt samme valg igjen og har anbefalt Wallax til mange kollegaer!»

Råmund Mundhjel, Sognefjellshytta

Sognefjellshytta i snø…

Les om våre store anlegg her.