Posts

Over hele landet har vi mange vakre bygg fra en svunnen tid. Felles for disse byggene er at de ikke lever opp til dagens forventninger til standard på en hel del ting. Både isolasjon og ventilasjon trenger ofte en oppgradering, og med dette på plass får vi tatt i bruk bygningsmasse som ellers ville stått i fare for å bli revet. Men ubehagelig lukt kan bli en uønsket konsekvens av den nødvendige utbedringen!

Når gamle bygg får nye løsninger

En vanlig utvikling av bygårder er leilighetsutvikling på loft, gjerne med takterrasser. Og det er her vi ofte opplever en konflikt mellom ventilasjon og utlufting, spesielt over tak. Den forurensede luften suges tilbake inn i bygningen og skaper en ubehagelig lukt innendørs. Det samme gjelder i eldre kontorbygg.

Når vi bytter ut ventilasjon, eller utvider denne, for å tilpasse bygningen til et økende antall mennesker og en moderne standard, kan det være utfordrende å skille inn og utlufting på en optimal måte. Utlufting fra kloakk og fettutskillere kommer i konflikt med hverandre, og man får et luktproblem inne.

Flere og flere rørlegger oppdager nå denne løsningen og installerer dem både på offentlige og private bygg av svært ulik størrelse. En av dem forteller: «Hos en av mine kunder har vi installert flere kullfiltre fra Wallax og foreløpig er resultatene veldig tilfredsstillende! Utluftingen filtreres av det aktive kullet og all lukt forsvinner inne med denne enkle og rimelige løsningen.»

Ikke bare ubehagelig lukt inne

Vond lukt er ikke spesielt behagelig uansett hvor den er, og problemet med utlufting kan også merkes utendørs. Mange kan oppleve en plagsom lukt ute ved utlufting over tak på takterrasser eller ved nedslag i hage. Og det kan ødelegge litt for den gode stemningen på selv den vakreste sommerkveld.

Også her vil kullfilteret effektivt fjerne problemet og flere og flere tar det i bruk for å få bukt med det.

Filteret trenger ingen form for vedlikehold og har en levetid på minimum fem år. Med andre ord en enkel løsning på et ubehagelig problem!

ubehagelig lukt
Kullfilter montert på utlufting i hage