Posts

Hver dag jobber vi for et renere miljø. En renere natur. Med våre anlegg sørger vi for at mennesker over hele landet kan nyte godt av innlagt vann i sine hus og hytter – uten å forurense sårbare drikkevannskilder og vassdrag.

Men vi kan gjøre merderfor bidrar vi til TV-aksjonen i år!

Åtte millioner tonn!

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Åtte millioner tonn! Den enorme mengden med plast truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. I dag risikerer fiskere i Vietnam å få mer plast enn fisk i garna sine. Allerede er fiskebestanden kraftig redusert av klimaendringer og overfiske, men den stadig økende mengden plast gjør situasjonen enda verre.

En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Derfor er midlene fra TV-aksjonen øremerket tiltak i nettopp disse fire landene! Og selv om dette er langt unna, er det områder mange av oss kjenner til. Og de er en del av den samme kloden og det samme havet som oss.

Og en dag kan det være oss. Hvis ikke vi tar grep!

TV-aksjonen for lokal innsats

WWFs arbeid skal blant annet bidra til å kutte bruken av engangsplast ved 50 fiskebåter og opp til 10 oppdrettsanlegg i byen Hué i Vietnam. Der jobber de med å endre lokalbefolkningens syn på plast og søppel, og sørger for at mer og mer av plasten gjenbrukes eller selges til resirkuleringsanlegg for videre gjenbruk. Gjennom disse og andre målrettede tiltak vil WWF og lokalsamfunnet spare havet for 125 tonn plastsøppel – i året!

Vi tror vi alle må stå sammen i arbeidet mot det som truer livene til både mennesker og dyr – uansett hvor på kloden de lever.

Så bli med på vår Spleis og støtt TV-aksjonen til inntekt for WWFs arbeid.

Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Du kan lese mer om våre anlegg her.

TV-aksjonen