Posts

De aller fleste av oss vet jo at vi ikke skal skylle fett ut i vasken, at det kan gi tette rør. Man har hvert fall lest det et sted, eller hørt det fra noen. Men hvorfor man ikke skal gjøre det, det er ikke nødvendigvis like klart for oss. Ei heller hvor man da faktisk skal gjøre av fettet som flyter i panna eller oljen etter fetaosten.

Vel, det er ikke så vanskelig som man kanskje kan tro, men la oss bare starte med det første; hvorfor er det så viktig å unngå å helle flytende fett i vasken?

Fett gir tette rør

Fett i flytende form ser unektelig ganske uskyldig ut. Problemet er at alt flytende fett vil stivne på et tidspunkt. Dette fører til at ledningene tetter seg, noe som igjen kan føre til kloakkstopp. Dette påfører huseier, borettslag og kommunen store kostnader og ikke minst er det ubehagelig med oversvømmelse i kjelleren eller kloakk i nærmeste elv eller bekk.

Og selv om tette rør kun forekommer fra tid til annen og fettet ikke lenger er synlig for deg, så er det en annen årsak til å tenke seg om en ekstra gang før man skyller ut fett i vasken; rotter!

Rottefest

Det er en myte at det alltid er like mange rotter som mennesker i en by (heldigvis), men at rottene er mange, det er det ingen tvil om! For nede i avløpsnettet bor det mange rotter. Mange. I København har man sett at det lever ca 4 rotter pr. 100 meter avløpsledning, og om man overfører dette til f.eks. Oslos 2 200 meter ledning – ja da ender vi opp på om lag 88 000 rotter bare i Oslo bykommune.

Det er mange!

Og det er strengt tatt 88 000 flere rotter enn de fleste av oss ønsker seg som nærmeste naboer. Så hvorfor fortsette å mate disse med noe av det de liker aller best?

Fett i renseanlegg

For eiere av et renseanlegg er det flere viktige faktorer som gjør det ekstra nyttig å tenke på hva man gjør med det overflødige matfettet. En reduksjon på 40-50% av fettmengden som tilføres renseanlegget vil gi deg:

  • Mindre flyteslam
  • Minske faren for gjentetting av resirkulasjonsfilteret
  • Minske faren for gjentetting av infiltrasjon og rene etterpoleringer
  • Redusere faren for lukt

Bli kvitt fett

De enkleste måtene å bli kvitt det overflødige matfettet på er å for eksempel la det stivne i stekepannen og enkelt fjerne det med litt tørkepapir og kaste det i matavfallet. Fett som stivner legger du i en tett emballasje, som en tom melkekartong, og kaster i restavfallet eller leverer på gjenbruksstasjonen.

Vi har også laget en grundig gjennomgang av hva du kan gjøre med ulike former for fett som du kan lese her.

tette rør

fettvett.no kan du lese enda mer om hva fett i rørsystemene våre gjør!