Krav til rensing av avløpsvann har endret seg over tid, og for noen fører dette til at man rett og slett må ta noen grep. Et pålegg om oppgradering av eksisterende løsning fra kommunen kan føles både overveldende og voldsomt, men fortvil ikke – vi har laget en oversikt over hvordan du bør gå frem, steg for steg.

1. Har du mulighet til å koble deg opp til offentlig eller privat trykkledning?

For mange er dette den helt klart enkleste løsningen, og dersom det er mulig, er det kommunen din som vil veilede deg videre. Men for noen er ikke dette en mulighet i det hele tatt, hverken praktisk eller økonomisk. Hvis du faller inn i denne kategorien – se neste punkt!

2. Hvilke krav stiller din kommune?

Her er det store variasjoner fra kommune til kommune, og vi kan ikke gi deg et ensrettet og tydelig svar.  Du må sjekke om det er krav til konsulentrapport og hvilke anlegg kommunen godkjenner. Vil du trenge etterpolering? Og husk at

3. Kartlegging

Det er flere faktorer du må ta høyde for om du må utbedre din eksisterende avløpsrenseløsning. Skal du for eksempel rense alt avløpsvann eller bare gråvann? Kan du gå sammen med naboer som også har fått pålegg fra kommunen om å oppgradere renseanlegget sitt eller må du ha et eget? Skal anlegget graves ned eller plasseres i et anleggsrom? Hvor skal det rensede avløpsvannet ledes?

Dersom du trenger hjelp til å svare på alle disse spørsmålene kan vi hjelpe deg med å finne en egnet entreprenør i ditt område. For oss er det viktig at du får det du trenger!

4. Innhent tilbud

Det er viktig at du skaffer deg oversikt over hva du trenger av utstyr og kompetanse for å komme i mål. Hvem skal grave? Hvem skal legge rør og utføre elektrikerarbeidet? Du renger også en ansvarlig prosjekterende som bl.a. skriver alle søknader til kommunen. Vi er selvsagt behjelpelige med å finne noen som kan hjelpe deg.

5. Et anlegg for fremtiden

Et nytt anlegg bør kunne leve like lenge som et tradisjonelt rørsystem dersom du velger rett leverandør for ditt behov. Velg de som gir deg en trygg hverdag med tett serviceoppfølging, innrapportering til kommunen og høy kompetanse på drift og vedlikehold. Kjøp et avløpsrenseanlegg som møter kommunens krav i mange år fremover og ikke bare her og nå.