Hvordan virker et kjemisk anlegg?

11. september 2019

Kjemiske anlegg fungerer ved varierende belastning, men en klar forutsetning er at anlegget har en dosering av kjemikalier som til enhver tid står i forhold til innkommende avløpsvann. Kjemikaliene på mindre avløpsanlegg er tilsvarende de som benyttes på renseanlegg for drikkevann.

Husholdningsprodukter som for eksempel klorin og løsemidler, fjernes ikke i et kjemisk anlegg, men prosessen blir heller ikke skadelidende.

Kjemiske anlegg fjerner fosfor, som faktisk er den viktigste parameteren å fjerne. Dette gjør at man hindrer en oppblomstring av alger som lever av blant annet fosfor. Når dette fjernes før avløpsvannet slippes ut, vil man dermed sikre at nærområder som bade- og drikkevann fortsatt vil holde en optimal kvalitet.

Hvorfor velge kjemi på hytta?

Både biologiske og kjemiske anlegg vil fungere på en hytte som alltid er i bruk, men de hyttene er det ikke så mange av. De aller fleste fritidshus i Norge står ofte tomme, og gjerne over lengere perioder. Da vil tilførselen til renseanlegget variere mye og man må velge et anlegg som vil fungere uansett.

Et biologisk anlegg er avhengig av jevn bruk for å holde den aktive biologien i rensesystemet levende. Dersom det står ubrukt over en viss tid, vil det som renser vannet dø ut og forsvinne, og vannet renner ut i naturen like forurenset som da det kom inn.

I et kjemisk anlegg er du ikke like avhengig av den jevne bruken på grunn av kjemien som jobber for deg. Du kan også tilføre langt sterkere væsker og til og med kaffegrut, som vil ta livet av et biologisk slam. Med andre ord er det langt sikrere å installere et kjemisk anlegg der du ikke er så ofte fr å få optimal rensing av avløpsvannet.

 

Bli oppringt av Wallax

Nedlastinger